Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Η πρόταση της «Σκακιστικής Άνοιξης»

Η πρόταση της «Σκακιστικής Άνοιξης» στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΕΣΣΝΑ υπερψηφίστηκε από το σώμα, φέρνει καινοτομίες στο αγωνιστικό πρόγραμμα και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε έναν κύκλο διαλόγου για το Αττικό σκάκι. Το κείμενο της πρότασης:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Αναδιάρθρωση Περιφερειών Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Ο παρών διαχωρισμός της σκακιστικής Αττικής σε πέντε (5) περιφέρειες έχει γίνει με αποκλειστικά και μόνο εμπειρικά κριτήρια και στερείται συμβατότητας με τις διοικητικές και πολιτικές δομές του Νομού Αττικής. Ως εκ τούτου έχουν καταστεί εξαιρετικά δυσχερείς η αναζήτηση και η εξασφάλιση της συνδρομής του Κράτους και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για τη διάδοση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του σκακιού στην Αττική.
Προτείνουμε την αναδιάρθρωση των περιφερειών κατ' αντιστοιχία με τις υφιστάμενες στο Νομό Αττικής Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ήτοι τη Νομαρχία Αθηνών, τη Νομαρχία Πειραιώς, τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής.

Πλεονεκτήματα:
-Ευκολότερη πρόσβαση στα κέντρα και τους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων και σαφής ταύτιση της σκακιστικής δραστηριότητας και των υποκειμένων της με τις τοπικές κοινωνίες.
-Αξιοποίηση της προσδοκίας πολιτικού οφέλους των αυτοδιοικητικών παραγόντων για την υποστήριξη της τοπικής σκακιστικής δραστηριότητας, αγωνιστικής και αναπτυξιακής.
-De facto και de jure θεμελίωση εκ μέρους των κατά νομαρχία υποκειμένων της σκακιστικής δραστηριότητας δικαιώματος απόλαυσης μέρους των κονδυλίων των νομαρχιών για την καλλιέργεια του αθλητισμού.
-Θεσμική πρόσβαση στις εκπαιδευτικές περιφέρειες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και υπερκερασμός γραφειοκρατικών, στην ουσία τους, εμποδίων.

2. Σχολικά Πρωταθλήματα Αττικής

Με δεδομένη την αυξητική τάση των συμμετοχών στα Σχολικά Πρωταθλήματα Αττικής προτείνουμε τη διεξαγωγή τεσσάρων (4) Νομαρχιακών, πλέον, Σχολικών Πρωταθλημάτων, ατομικών και ομαδικών και Τελικής Φάσης. Είναι βέβαιο ότι οι διακριθέντες στα Νομαρχιακά Σχολικά Πρωταθλήματα θα απολαμβάνουν μεγαλύτερης αναγνώρισης και επιβράβευσης σε τοπικό επίπεδο. Εκτιμούμε ότι η αιγίδα των κατά τόπους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα εξασφαλίζει περισσότερους πόρους και, κατά συνέπεια, αρτιότερες διοργανώσεις και καλύτερες υπηρεσίες προς τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες και τους γονείς τους. Εν τέλει, το εντονότερο θεσμικό ενδιαφέρον, η καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή και η ευκολότερη προσβασιμότητα, που εξασφαλίζουν διοργανώσεις νομαρχιακού επιπέδου, θα οδηγήσουν σε κατακόρυφη άνοδο των συμμετοχών.

3. Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής

Η μαζικότητα της διοργάνωσης έχει πλέον οδηγήσει σε σημαντικές οργανωτικές και αγωνιστικές δυσκολίες. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι, κατ' αντικειμενική κρίση, ελάχιστα σωματεία της Αττικής θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις οργανωτικές απαιτήσεις μιας τόσο μεγάλης από πλευράς όγκου και σημασίας διοργάνωσης, προτείνουμε:

-Διοργάνωση τεσσάρων (4) μικτών (αγόρια και κορίτσια) Νομαρχιακών Ατομικών Νεανικών Πρωταθλημάτων με τον ελάχιστο χρόνο σκέψης για αξιολογήσιμη παρτίδα (45 λεπτά για όλη την παρτίδα και 30 δευτερόλεπτα προστιθέμενου χρόνου ανά κίνηση για τον κάθε παίκτη). Ο διαχωρισμός σε ηλικιακές κατηγορίες παραμένει ως έχει. Τα παραπάνω πρωταθλήματα θα διεξάγονται με ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων σε τέσσερις (4) ημέρες κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων.

-Τελική Φάση, στην οποία θα συμμετέχουν μόνον οι προκριθέντες/ προκριθείσες από τα Νομαρχιακά Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα. Θα προκρίνεται το 20% των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών σε κάθε κατηγορία κάθε Νομαρχιακού Πρωταθλήματος, που θα έχουν παίξει τουλάχιστον τέσσερις (4) παρτίδες. Επίσης, θα προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι κάθε κατηγορίας από την τελική φάση του προηγούμενου έτους. Η Τελική Φάση θα διεξάγεται κατά τα ισχύοντα τη δεύτερη εβδομάδα των σχολικών διακοπών του Πάσχα.

Πλεονεκτήματα:
-Διευκόλυνση για τους γονείς των περισσότερων αθλητών/ αθλητριών, διότι οι αγώνες της Προκριματικής Φάσης θα διεξάγονται πλέον πιο κοντά, σε λιγότερες ημέρες και με καλύτερες συνθήκες. Ως εκ τούτου, προβλέπουμε σημαντική αύξηση των συμμετοχών.
-Η Τελική Φάση θα έχει πλέον υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο και οι τελικές κατατάξεις θα έχουν μεγαλύτερο βαθμό αντικειμενικότητας.
-Ισχύουν και εδώ τα διοργανωτικά πλεονεκτήματα που ισχύουν και για τα Νομαρχιακά Σχολικά Πρωταθλήματα.

4. Αναδιάρθρωση Τοπικών Κατηγοριών Αττικής

Προτείνουμε τη δημιουργία Ενιαίας Τοπικής Κατηγορίας (με κατάργηση της σημερινής Β' Τοπικής) σε δύο ομίλους, Α' και Β', με ελβετικό σύστημα. Στον όμιλο Α' οι ομάδες θα διατηρούν τη σύνθεση της σημερινής Α' Τοπικής Κατηγορίας, ενώ στον όμιλο Β΄ θα αγωνίζονται σε οκτώ (8) γενικές σκακιέρες. Τα σωματεία θα είναι ελεύθερα να επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε οποιονδήποτε από τους δύο ομίλους, ανάλογα με το έμψυχο δυναμικό τους και τον αγωνιστικό προσανατολισμό και προγραμματισμό τους.

Το ισχύον αγωνιστικό σύστημα προβλέπει τον προβιβασμό στη Γ' Εθνική Κατηγορία τεσσάρων (4) ομάδων από τη σημερινή Α' Τοπική Κατηγορία. Στο προτεινόμενο σύστημα οι πρώτες δύο (2) ομάδες του Α' Ομίλου θα προβιβάζονται αυτόματα στη Γ' Εθνική, ενώ η τρίτη (3η) και η τέταρτη (4η) ομάδα θα διεκδικούν τον προβιβασμό τους σε αγώνες μπαράζ με τις δύο (2) πρώτες ομάδες του Β' Ομίλου. Οι αγώνες μπαράζ θα διεξάγονται με τη σύνθεση του Α' Ομίλου. Είναι ξεκάθαρο ότι δε θα υπάρχει σχέση προβιβασμού - υποβιβασμού μεταξύ των δύο ομίλων.

Πλεονεκτήματα:
-Οι ομάδες των υφιστάμενων τοπικών κατηγοριών, οι οποίες στελεχώνονται κατά κύριο λόγο από ερασιτέχνες, θα μπορούν να διαχειρίζονται ευκολότερα και αποδοτικότερα το έμψυχο δυναμικό τους, ορίζοντας σωστότερα τους αγωνιστικούς τους στόχους.
-Νεοσύστατες ομάδες με επαρκή δυναμικότητα μπορούν να γλιτώσουν πολύτιμο χρόνο στην αγωνιστική τους εξέλιξη.
-Η ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των σωματείων, που αγωνίζονται στον Α' Όμιλο (σε σχέση με τη σημερινή Α' Τοπική), υποβοηθά την περαιτέρω ανάπτυξη του νεανικού και γυναικείου σκακιού.
-Ομάδες των Εθνικών Κατηγοριών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (στελέχωσης, οργανωτικά ή οικονομικά), θα μπορούν να αγωνίζονται κατά την κρίση τους στην Τοπική Κατηγορία, χωρίς να διαταράσσουν την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ή να εξαναγκάζονται να απέχουν από τα διασυλλογικά πρωταθλήματα (πχ. Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής).

5. Ομαδικό Πρωτάθλημα Ράπιντ Αττικής

Οι αγώνες γρήγορου σκακιού (ράπιντ) είναι πολύ ελκυστικοί και προσφέρονται για την ανάπτυξη αγωνιστικής δραστηριότητας σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ειδικά σε αθλητές με φόρτο σχολικών, επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μορφή αγώνων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της αγωνιστικής δραστηριότητας. Υπενθυμίζουμε ότι η Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αξιολόγησης παρτίδων ράπιντ στους πίνακες διεθνών Έλο, κάτι που είναι πιθανό να υιοθετήσει και η Ε.Σ.Ο..

Προτείνουμε:
-Ομαδικό Πρωτάθλημα Ράπιντ Αττικής, με τετραμελείς ομάδες και χρόνο σκέψης 20 λεπτά για όλη την παρτίδα και 10 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο ανά κίνηση, σε Προκριματική και Τελική φάση.
-Προκριματική φάση με τρεις έως πέντε (3 - 5) αγωνιστικές, σε έδρες σωματείων με συγκέντρωση τεσσάρων έως οκτώ ομάδων στον ίδιο χώρο και διεξαγωγή τριών (3) γύρων. Η φάση αυτή θα διεξάγεται στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου.
-Τελική Φάση κατά τα ισχύοντα με συγκεκριμένο αριθμό προκριμένων ομάδων.

6. Κύπελλο «Σπύρος Μπίκος»

Ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχουσών ομάδων έχει τις εξής παρενέργειες:
-Έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου για τις περισσότερες ομάδες.
-Μεγάλη ανομοιογένεια δυναμικότητας μεταξύ των συνθέσεων των ομάδων.

Ως εκ τούτων, αποθαρρύνεται η συμμετοχή των κατά τεκμήριο ισχυρότερων παικτών, η οποία περιορίζεται σημαντικά και από τους κανονισμούς της διοργάνωσης.
Προτείνουμε τον εμπλουτισμό της διοργάνωσης με μία (1) ακόμη κατηγορία. Οι ομάδες αυτής της κατηγορίας θα είναι εξαμελείς (6μελείς) και όλοι οι παίκτες θα πρέπει να έχουν διεθνές ή ελληνικό Έλο τουλάχιστον 1800 (1600 για τους αθλητές κάτω των 18 ετών και τις αθλήτριες). Είναι αυτονόητο ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία δε θα ισχύουν ανώτατοι περιορισμοί σχετικοί με τη δυναμικότητα ή τον τίτλο των παικτών. Για τις άλλες δύο (2) κατηγορίες θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα.
Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, αγωνιστικές ευκαιρίες σε ανερχόμενους νεαρούς σκακιστές. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε ότι η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. θα πρέπει να τροποποιήσει το αγωνιστικό πρόγραμμά της, ώστε το Κύπελλο «Σπύρος Μπίκος» να μη συμπέσει με τα Ομαδικά Πρωταθλήματα κάτω των 12 και 16 ετών.

7. Ομαδικά Πρωταθλήματα Αττικής κάτω των 16 και 12 ετών

Προτείνουμε πιλοτικά τη διαμόρφωση της σύνθεσης των ομάδων στις διοργανώσεις αυτές αποκλειστικά με βάση το Έλο. Η υποχρέωση συμμετοχής κοριτσιών στη σύνθεση διατηρείται, όμως καταργούνται οι ειδικές σκακιέρες νεανίδων. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρία στις νεάνιδες να αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν ισχυρότερους αντιπάλους και όχι να αγωνίζονται αποκλειστικά μεταξύ τους, αναστέλλοντας ουσιαστικά τη σκακιστική τους πρόοδο. Αξίζει να διερευνηθεί η εφαρμογή του μέτρου αυτού σε όλα τα ομαδικά πρωταθλήματα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., όχι μόνο για τα κορίτσια, αλλά για όλες τις ειδικές σκακιέρες.

21 σχόλια:

Ελισσαίος είπε...

Επειδή ήμουν παρών στη χθεσινή γενική συνέλευση, αυτό που ψηφίσαμε είναι ότι: επικροτούμε την πρόταση της Σκακιστικής Άνοιξης και εξουσιοδοτούμε το ΔΣ της ΕΣΣΝΑ μέσω μιας διευρυμένης τέχνικης επιτροπής να παρουσιάσει τις αλλαγές, στη βάση αυτής της πρότασης, και να τις φέρει προς ψήφιση σε επόμενη γενική συνέλευση, την οποία το Δ.Σ. δεσμεύτηκε να συγκαλέσει το αργότερο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.

Μπορεί να μην είναι η ακριβής διατύπωση, αλλά νομίζω ότι η απόφαση πάνω κάτω, ήταν αυτή. Αν τη θυμάται κάποιος επακριβώς, ας με διορθώσει.
Η διευκρίνιση που κάνω είναι σημαντική, αφού η Γ.Σ. θεώρησε πως η πρόταση, που φέρνει πολλές σημαντικές και ενδιαφέρουσες αλλαγές, πρέπει πρώτα να κοινοποιηθεί στο σύνολο των σωματείων της Αττικής, να εκφραστούν τυχόν ενστάσεις ή επιμέρους προτάσεις και βελτιώσεις και να ψηφιστεί πλέον σε νέα ΓΣ (που ελπίζουμε να τιμήσουν περισσότερα σωματεία, απ' ότι χθες) χωρίς να θεωρεί κάποιο σωματείο ότι έχει αιφνιδιαστεί.

Ενημερωτικά πάντως, στη χθεσινή ΓΣ η πρόταση που κατατέθηκε από τη Σκακιστική Άνοιξη στηρίχθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των παριστάμενων εκπροσώπων των σωματείων.

Ανώνυμος είπε...

Ωραία πρόταση να χωριστεί η Αττική σε 5 περιφέρειες που τελικά είναι 4... τη διαβάσατε την πρόταση;

Χρήστος Γκορίτσας είπε...

Η πρόταση της «Σκακιστικής Άνοιξης» προς τη Γ.Σ. των σωματείων – μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., η οποία συνεδρίασε χθες Κυριακή, 29.03.2009, περιλαμβάνει βελτιώσεις του αγωνιστικού προγράμματος του τρέχοντος έτους, όπως αυτές που αναφέρονται στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Ράπιντ Αττικής, το Ομαδικό Κύπελλο Αττικής "Σπύρος Μπίκος" και τα Ομαδικά Πρωταθλήματα Αττικής κάτω των 16 και 12 ετών, οι οποίες ψηφίστηκαν ως άμεσα εφαρμοστέες, και επιμέρους προτάσεις, οι οποίες επικροτήθηκαν από το Σώμα και παραπέμφθηκαν ως βασικές κατευθύνσεις προς περαιτέρω συζήτηση, επεξεργασία και εξειδίκευση από διευρυμένη Τεχνική Επιτροπή και ψήφιση από Ειδική Γ.Σ., η οποία θα λάβει χώρα το βραδύτερο μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2009.
Κατά τη γνώμη μου, το πολιτικό μήνυμα της χθεσινής Γ.Σ. είναι σαφές και πολύ ενθαρρυντικό: Ναι, μπορούμε όλοι μαζί! Μπορούμε να ακούμε με σεβασμό και προσοχή ο ένας τον άλλο, να αναζητούμε και να εξευρίσκουμε συναινέσεις και να συνεργαζόμαστε για ακόμη περισσότερο και καλύτερο σκάκι στην Αττική.

Κ.Σκαπέρδας είπε...

@Ανώνυμε.

Όπως αναφέρει σαφέστατα το πρώτο άρθρο της πρότασης, η σημερινή κατανομή των περιφερειών είναι 5 και έχει καταρτιστεί με καθαρά εμπειρικά/υποκειμενικά κριτήρια , ενώ με την πρόταση την οποία εισηγηθήκαμε προτείνεται να ταυτιστούν γεωγραφικά με τις Νομαρχίες της Αττικής που είναι τέσσερις.

Schrödinger's Cat είπε...

Σχετική ανάρτηση του Τάκη Δρεπανιώτη στο ιστολόγιο "ελληνικά, σκακιστικά, πολιτικά" εδώ

Ανώνυμος είπε...

Eκπλήσσομαι που βάζει νεανικά πρταθλήματα όχι μόνο τα Χριστούγεννα αλλά και το Πάσχα. Θε ξεκουραστούν καμμιά φορά τα παιδιά και οι γονείς τους;
Λίγη επαφή με την πραγματικότητα δε βλάπτει! Αυτά ψήφισαν οι εκπρόσωποι των σωματείων;

Κ.Σκαπέρδας είπε...

Θα ήθελα να εστιάσω στο τελευταίο ανώνυμο σχόλιο που περιέχει ένα λογικο προβληματισμό, ενώ αυτή ήταν επί λέξη και η τοποθέτηση του Εφόρου Αγώνων κου Σπυρακόπουλου για την πρώτη παράγραφο στη Γενική συνέλευση της Κυριακής και χρήζει επεξήγησης:

Είναι ξεκάθαρο πιστεύω πώς:

Με την αλλαγή η οποία προτείνεται θα συμμετέχουν σαφώς περισσότερα παιδιά στους αγώνες για δύο κυρίως λόγους:

-Μικρότερη απόσταση την οποία θα χρειάζεται να διανύσουν για τον χώρο των αγώνων

-ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ διάρκεια των προκριματικών αγώνων με την πρόταση για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για αξιολογημένη παρτίδα.

Για την μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών(καθώς είναι προφανές ότι μόνο ένα ποσοστό από αυτά θα προκριθεί) λοιπόν η δέσμευση σε χρόνο από τις διακοπές τους θα είναι μικρότερη.

Για τα παιδιά τα οποία θα προκριθούν, και τα οποία είναι κατά τεκμήριο τα πιό "συνειδητοποιημένα" για το χρόνο που θα αφιερώσουν στο σκάκι ,θα υπάρχει μία επιβάρυνση 3ημερών σε αγώνες. Στα παιδιά αυτά όμως δεν πρέπει να υπολογίσουμε όσους ήδη διακριθεί από την προηγούμενη χρονιά οι οποίοι δεν θα υποχρεώνονται σε προκριματική φάση.

Επίσης είναι νομίζω εμφανές ότι η ισχύς του τελικού τουρνουά όπως προτείνεται θα είναι σαφώς ανώτερη από το υπάρχον σύστημα ,δίνοντας την ευκαιρία στους καλούς σκακιστές μας για ποιο ποιοτικές παρτίδες και τα τελικά αποτελέσματα θα είναι περισότερο αντιπροσωπευτικά της αξίας των σκακιστών.

Θα ήθελα όμως να σχολιάσω και το δεύτερο κομμάτι του σχολίου ,το οποίο θεωρώ άκρως υποτιμητικό προς τους εκπροσώπους των σωματείων που παραβρέθηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν μακρά και επιτυχημένη πορεία στο σκακιστικό χώρο. Είναι τουλάχιστον απρεπές να ισχυρίζεται ο οποιοδήποτε ότι βρίσκονται"εκτός πραγματικότητας" ή ότι δεν κατάλαβαν τι ψήφιζαν.

critical mind είπε...

Θεωρώ πολύ καλή ιδέα το "δέσιμο" των πρωταθλημάτων με τις Νομαρχίες καθώς όπως αναφέρεται και στην πρόταση και αναβαθμίζει τους τίτλους για τους νικητές, αλλά και θα δημιουργήσει ενδιαφέρον και πιθανόν να προσελκύσει πόρους από τους φορείς της Νομαρχίας.

Επίσης με βρίσκει σύμφωνο και η τάση μείωσης του χρόνου σκέψης (45min+30sec), που όμως θα πρέπει να επεκταθεί σε περισσότερες διοργανώσεις, καθώς το γεγονός οτι είναι απρόβλεπτη η ώρα ολοκλήρωσης ενός αγώνα λειτυργεί ανασταλτικά για πολλούς σκακιστές και πολλούς γονείς. Πιθανόν μόνο το διασυλλογικό πρωτάθλημα και το διασυλλογικό κύπελο να δικαιολογείται να παίζονται με 90 λεπτά χρόνο (+ τα έξτρα που υπάρχουν και τώρα). Ας μην ξεχνάμε οτι τα τελευταία χρόνια πολύς κόσμος παίζει σκάκι και μέσω του internet και επειδή συνηθίζουν σε πιο γρήγορους ρυθμούς οι αγωνιστικές δραστηριότητες των σωματείων τους φαίνονται κουραστικές. Ολοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έρθουν πιο κοντά στο "οργανωμένο" σκάκι αν υπήρχαν περισσότερες δραστηριότητες με μειωμένο χρόνο παιχνιδιού. Επίσης ίσως ο μειωμένος χρόνος να βοηθήσει και κάποια στιγμή να μπεί το σκάκι στην τηλεόραση. (το ξέρω οτι αυτό ακούστηκε κάπως αλλά π.χ κάποια "περίεργα" αθλήματα που μεταδίδονται από τα αθλητικά κανάλια της ΝΟVA έχουν περισσότερους φίλους?).

Το σημείο που βλέπω οτι συνεχίζεται να διαιωνίζεται μια λάθος κατάσταση, είναι η άποψη οτι μόνο με την ύπαρξη ειδικών σκακιερών για γυναίκες, εφήβους και νέανιδες μπορεί να αναπτυχθούν τα ταλέντα, και αυτό το συμπεραίνω από την διατήρηση του διαχωρισμού στον προτεινόμενο "καλό" όμιλο της Α τοπικής άρα υποθέτω και σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Τόσα χρόνια υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί και δεν βλέπω να έχουν βγάλει κάποιο ταλέντο παγκόσμιας εμβέλειας. Φαντάζομαι οτι αυτό που φοβόμαστε είναι οτι κάποια σωματεία ίσως δεν έχουν κίνητρο πλέον και σταματήσουν τα τμήματα υποδομής τους?

Και όμως αν το σκεφτούμε διαφορετικά θα δούμε οτι πάρα πολλοί παίκτες που ξεχωρίζουν στις μικρές ηλικίες έχουν έναν σκακιστή ή σκακίστρια στην οικογένεια, άρα μήπως η λύση θα ήταν έως και την Α Εθνική να επιτρέπεται να παίζουν περισσότεροι ερασιτέχνες "μπαμπάδες" με την ελπίδα οτι θα μεταδώσουν την αγάπη τους για το παιχνίδι και στα παιδιά τους?

Εξάλου τι προσφέρει σε ένα ταλέντο μια παρτίδα με έναν αρκετά υποδεέστερο παίκτη (π.χ 1000 ΕΛΟ κάτω των 12), μόνο και μόνο επειδή έχουν παραπλήσιες ηλικίες? Αντίθετα αν υποθέσουμε οτι το ταλέντο είναι αρκετά ισχυρός παίκτης και έχει θέση στην κανονική σύνθεση μιας ομάδας βάση ΕΛΟ, δεν θα κέρδιζε περισσότερα από τον αγώνα με έναν παίκτη μεγαλύτερης ηλικίας με παραπλήσιο ΕΛΟ ο οποίος τώρα πιθανώς να μην παίζει γιατι π.χ μπορεί να έχει το 7ο καλύτερο ΕΛΟ της ομάδας?

Για το ταλέντο έως να φτάσει να παίξει στην κανονική σύνθεση μιας ομάδας υπάρχουν βάση του προγράμματος πάρα πολλοί άλλοι αγώνες να δώσει (σχολικά, ατομικά, ομαδικά νεανικά κ.τ.λ).

Η αποψή μου είναι οτι τα σωματεία με τα καταξιωμένα τμήματα υποδομής ούτως η άλλως θα συνεχίσουν να τα λειτουργούν γιατί θα υπάρχει πάντα το θέμα της διάκρισης στα νεανικά ομαδικά.

Αρα η πρόταση είναι κατάργηση των ειδικών σκακιερών σε όλες τις κατηγορίες.

Κ.Σκαπέρδας είπε...

Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις που αφορούν γενικότερα το ελληνικό σκάκι και πρέπει επίσης να ακουστούν.

Οι προτάσεις βελτίωσης που υποβλήθηκαν από τη Σκακιστική Άνοιξη δεν έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την υπάρχουσα φιλοσοφία της ΕΣΟ για το νεανικό σκάκι και του αγωνιστικού προγράμματος της ΕΣΣΝΑ ώστε να μην δημιουργήσουν παρενέργειες και να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα υλοποιήσιμες.

Διάκος Ηλίας είπε...

Καλησπέρα,

Σε γενικές γραμμές η πρόταση είναι πολύ καλή. Έχω, όμως, κάποιους προβληματισμούς.

1. Γιατί έχουμε διαφορετικές συνθέσεις σε διάφορες κατηγορίες; Τι εξυπηρετεί να υπάρχουν ομάδες των 12, 10 και 8 σκακιέρων; Γιατί δεν μπορεί να είναι, ας πούμε 8 σκακιέρες σε όλες τις κατηγορίες;
2. Τι ωφελεί να υπάρχουν οι αναπτυξιακές σκακιέρες, και μάλιστα σε τόσο μεγάλο αριθμό; Μετά από τόσα χρόνια στο σκάκι, έστω και σαν παρατηρητής, έχω δει ότι σε γενικές γραμμές το επίπεδο των νέων (ποσοτικά) δεν έχει ανέβει. Θεωρώ ότι με τις τόσες αναπτυξιακές πετύχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα αφού πάρα πολλές ομάδες έφτασαν να βάζουν παιδιά και γυναίκες που μόνο κούναγαν τα πιόνια για να μη χάσουν άνευ αγώνος…
3. Γιατί υπάρχει ο τόσο μεγάλος κατακερματισμός των ηλικιών; Αν θυμάμαι καλά, όλοι γίναμε καλύτεροι, στο βαθμό που το κατάφερε ο καθένας, όταν παίζαμε εναντίων μεγαλύτερων ηλικιακά παιχτών. Μήπως με αυτό τον τρόπο, που χρησιμοποιούμε πλέον, απλά καθυστερούμε τη βελτίωση των παιδιών; Μήπως γι αυτό είναι λιγότεροι οι νέοι παίχτες;
4. Ο β όμιλος στην Α τοπική θεωρώ ότι δεν αντιμετωπίζεται όπως ο α. Τη στιγμή που δεν θα έχουν εκ των πραγμάτων την ίδια σύνθεση, προφανώς λόγω αδυναμίας εύρεσης παιδιών και γυναικών, οι 2 πρώτες ομάδες του β σχεδόν ποτέ δεν θα ανέβουν Γ εθνική. Τι πετυχαίνουμε με αυτό; Οι περισσότερες ομάδες να επιλέξουν τον α όμιλο, για να διατηρήσουν τις όποιες ελπίδες τους, και στο β να πάνε οι ομάδες που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν… Αυτό δεν είναι πλήγμα στην… ανάπτυξη;

Τι θα πρότεινα; Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο ένα πρωτάθλημα με ομάδες των 8 ελεύθερων σκακιέρων. Η πραγματικά ισχυρότερη σύνθεση να κερδίζει. Επειδή όμως πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη θα πρέπει σαν προϋπόθεση να υπάρχει το να λαμβάνουν μέρος οι ομάδες σε ένα παράλληλο εφηβικό πρωτάθλημα . Έτσι, αν κληρωθεί η x ομάδα με την y θα πρέπει στην ίδια έδρα την ίδια μέρα να κατέβουν και οι εφηβικές ομάδες (4 σκακιέρες). Τι πετυχαίνουμε με αυτό τον τρόπο; Έχουμε και πραγματικά δυνατότερες ομάδες στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα διατηρούμε και τις αναπτυξιακές.

Αυτά τα λίγα και γρήγορα…

Φιλικά,

Ηλίας Διάκος

Διάκος Ηλίας είπε...

Στο 3

Μήπως γι αυτό είναι λιγότεροι οι καλοί νέοι παίχτες;

Ανώνυμος Σκακιστής είπε...

Πολύ καλή τοποθέτηση από τον Ηλ.Διάκο. Δεν τον ξέρω τον κύριο αλλά συγχαρητήρια άγγιξε την ουσία,..

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που γράφει ο κ.Διάκος, τόσο ώστε θα μπορούσα να τα είχα προτείνει εγώ.

Ήρωνας

Ανώνυμος είπε...

Που να κάνουν τόσο απλές και ουσιαστικές προτάσεις οι ειδήμονες της άνοιξης,...και να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά και να μην σπάσουμε το ρόδι και να τα έχουμε καλά με τον Μακρόπουλο,..οπότε διυλίζουμε τον κόνοπα, ανακατεύουμε ή θολώνουμε τα νερά,...και του χρόνου πάλι κάποιος θα κατέβει με νέες προτάσεις που ο 12χρονος θα γίνει 11,5,...και η γυναίκα θα κατεβαίνει άμα θέλει να παίξει,..:)

critical mind είπε...

Για να μην τα μηδενίζουμε όλα, οι προτάσεις της Ανοιξης είναι σίγουρα βελτίωση σε ότι ισχύει σήμερα με αρκετά θετικά σημεία.

Ομως όπως γράφω και εγώ σε προηγούμενη ανάρτηση δεν αγγίζουν το σημαντικό θέμα των αναπτυξιακών.

Η πρόταση του Ηλία Διάκου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα αν και υπάρχει ο κίνδυνος διακωμώδησης του αθλήματος με το να κατεβαίνουν παιδάκια που μόλις που ξέρουν να παίζουν 1.ε4 και να εγκαταλείπουν μόνο και μόνο για να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται η κανονική ομάδα. Αντίστοιχο παράδειγμα διακωμώδησης συνέβει και στην Α Τοπική φέτος σε γυναικεία σκακιέρα όπως αναφέρεται στο blog του Ηρακλείου όπου μια παρτίδα έληξε μετά από 1.ε4 ε5 1-0.

Με τέτοιες παρτίδες θα έρθει η ανάπτυξη? Ας σκεφτούμε οτι ο αντίπαλος παίκτης είναι ένας ερασιτέχνης που έχει θυσιάσει το πρωινό της Κυριακής για να παίξει.

Κατάργηση σε όλους τους περιορισμούς ηλικιών και φύλλου στις συνθέσεις, ώστε να παίζουν μόνο αυτοί που θέλουν.

Διάκος Ηλίας είπε...

Αγαπητέ critical Mind,

Στην ουσία το ίδιο επιζητούμε. Τη μη διακωμώδηση του αθλήματος. Με αυτό που προτείνω (προφανώς παρόμοια πρόταση έχει ξαναγίνει, δεν διεκδικώ κανενός είδους πατρότητα (sic)), ουσιαστικά αφαιρούμε τη δυνατότητα από τους συλλόγους να διακωμωδήσουν το πρωτάθλημα (όπως ήδη γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις, κι όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων περιστατικών) αφού θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν την καλύτερη δυνατή σύνθεση που διαθέτουν, κι αυτό χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς ή άλλους περιορισμούς. Έχει 4 καλούς έφηβους και 2 καλές γυναίκες; Χρησιμοποίησε τους στη σκακιέρα που πρέπει βάσει του ELO τους. Αλλά θα ξέρουν σκάκι. Όχι αυτό που γίνεται ως τώρα. Αναφορικά με το εφηβικό που πρότεινα, το ανέφερα γιατί πολλοί, πάρα πολλοί, ευαγγελίζονται την ανάπτυξη, πάντως τα αποτελέσματα της ως τώρα, με το φτωχό μου το μυαλό, μου φαντάζουν πενιχρά, και καταλαβαίνω ότι τελικά είναι η ταμπακέρα του θέματος, για κάποιους λόγους που αρέσκομαι στο να αγνοώ, αλλιώς δεν εξηγείται το 5 αντρικές και 7 αναπτυξιακές. Συμπερασματικά, προτιμώ να συμβιβαστώ και να προτείνω κι ένα εφηβικό για την ανάπτυξη, όπως την εννοεί ο καθένας, με κίνδυνο να γελοιοποιηθεί το άθλημα (αλλά μόνο εκεί), ώστε να πετύχω ισχυρά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Επίσης, σαν counter effect πιστεύω ότι ένας πιθανός χορηγός πιο εύκολα θα δώσει χρήματα σε ενός τέτοιου τύπου ομάδα που περιγράφεται πιο πάνω παρά σε ομάδα με την ως τώρα ισχύουσα σύνθεση…

Φυσικά είναι η προσωπική μου άποψη με ότι αυτό συνεπάγεται…

Φιλικά,

Ηλίας Διάκος

Ανώνυμος Σκακιστής είπε...

Είναι εντυπωσιακό πόσοι άνθρωποι χωρίς να γνωριζόμαστε από διάφορα σημεία της Αττικής συγκλίνουμε στην πρόταση του Η.Διάκου που επαναλαμβάνω δεν τον ξέρω,...τώρα γιατί το Αττικό σκάκι και το Ελληνικό ευρύτερα σέρνεται, από τις εμμονές μερικών παραγόντων μετρημένων στα δάχτυλα είναι άλλο θέμα,..την ώρα που ''υπανάπτυκτες σκακιστικά χώρες'' και ας μου συγχωρήσετε την ειρωνεία όπως η Γερμανία και η Ρωσία δείχνουν ένα άλλο παράδειγμα,...
Δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί οι κύριοι ότι καταρχήν δεν μπορείς να έχεις 8 σκακιέρες σε μία κατηγορία, 10 στην άλλη, 12 στην τρίτη και ούτω καθεξής ; Είναι σαν να βάζεις 8 να παίζουν ποδόσφαιρο στα τοπικά, 10 στην Γ', Β' και 11 στην Α' και μην μου πείτε δεν είναι το ίδιο,..μιλάμε για διασυλλογικό πρωτάθλημα,...!! άρα είναι το ίδιο, και αυτό κάποιες χώρες το έχουν καταλάβει,..και έχοντας σταθερές σκακιέρες και δεν αλλάζουν κάθε πότε ένας παράγοντας θα σκεφτεί δεν κάνω και εγώ μια αλλαγή στο σκάκι,..! Και η κωμωδία με τις αναπτυξιακές και την γυναικεία πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει,...
Όπως σε όλα τα αθλήματα είναι τιμή για το παιδί ή τον έφηβο να βελτιωθεί και να παίξει στην ανδρική ομάδα ή στην κανονική ομάδα ή όπως θέλετε πείτε το έτσι θα έπρεπε να είναι και στο σκάκι,..και όσο αφορά τις γυναίκες που τις περιφέρουν από εδώ και από εκεί και τις δίνουν γυναικείους τίτλους (αν είναι δυνατόν δεν προσβάλλονται οι ίδιες :)) υπάρχει και ένα παράδειγμα που λέγεται Πόλγκαρ που βλέπει γυναικεία πρωταθλήματα και γελάει(αφού ποτέ δεν συμμετέχει )και έφτασε στην δεκάδα παγκόσμια, ενώ με όλα αυτά τα γυναικεία πρωταθλήματα τόσα χρόνια ακόμα να δούμε γυναίκα στο τοπ 100..
Τόσο πυρηνική φυσική είναι κάποια πράγματα ;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ φίλε critical Mind,
διακωμώδηση θα μπορούσε να συμβαίνει και τώρα στους πάσης φύσεως νεανικούς αγώνες που διοργανώνονται αλλά απ΄ότι βλέπω οι ομάδες κάθε χρόνο πληθαίνουν σε αυτές τις διοργανώσεις. Δεν λέω ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί θα είναι όμως κάποιες μεμονωμένες :-) περιπτώσεις. Στο κάτω κάτω ας κάνουν ανάπτυξη οι ομάδες που οφείλουν να το κάνουν (Α και Β Εθνική) που ως σήμερα δεν το κάνουν (τουλάχιστον πολλές απ' αυτές) και περιορίζονται σε μεταγραφές από μικρότερες ομάδες και ας αφήσουμε τις μικρότερες (Α και Β Τοπική) να κάνουν το χόμπι τους. Το χρήμα φτιάχνει τις ομάδες και οι ομάδες που έχουν το χρήμα είναι πιο εύκολο να αγοράζουν από το να δημιουργούν. Η πραγματική ανάπτυξη έρχεται μέσα από μαζικούς αγώνες σχολικά κλπ. και όχι μέσα από διασυλλογικούς και πίεση σε παιδιά 10 και 12 χρόνων.

SirJohn είπε...

Αγαπητοί φίλοι,

Παραβλέπετε μία σημαντική παράμετρο. Από τη στιγμή που η σύνθεση των ομάδων της Α' Εθνικής περιλαμβάνει 5 γενικές σκακιέρες και 7 αναπτυξιακές και η σύνθεση αυτή είναι απόφαση της Ε.Σ.Ο., η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι αναγκασμένη να προσαρμόσει τις συνθέσεις των ομάδων στα τοπικά πρωταθλήματα στη σύνθεση αυτή. Δεν μπορεί μια ομάδα να αγωνίζεται π.χ. για 4 χρόνια με 8 γενικές σκακιέρες, να ανέβει τρένο από Β' Τοπική σε Α' Εθνική και ξαφνικά να πρέπει να 'γεννήσει' 7 ειδικές σκακιέρες.

Δάκος Ηλίας είπε...

Μήπως, λοιπόν, το σύστημα των (7) εφτά αναπτυξιακών σε 12 σκακιέρες είναι αντιπαραγωγικό; Μήπως αν όλες οι κατηγορίες εφάρμοζαν το 8 γενικές σκακιέρες η Α εθνική να αναγκαζόταν να το εφαρμόσει κι αυτή;

Μήπως σκοπίμως παραβλέπουμε το τι κάνει η Α εθνική; Ας δώσω ένα παράδειγμα. Η ΕΣΟ πήρε περίπου κι αν δεν κάνω λάθος 600.000€ επιχορήγηση. Η ομάδες Α εθνικής (12 ατόμων) θα πρέπει να διαθέσουν περίπου 210.000€ στη διαμονή τους για το πρωτάθλημα Α εθνικής. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 35% της επιχορήγησης που κατ' εμέ θα έπρεπε να έχει διατεθεί για την ανάπτυξη του σκακιού κι όχι μιας οποιαδήποτε ξενοδοχειακής μονάδας... Εν κατακλείδι ας κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν ΕΣΣΝΑ σαν σωματεία για το σκάκι και λογικά θα ακολουθήσει και η ΕΣΟ.

Κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα προηγμένου σκακιστικά κράτους να μας έπειθε για το σωστό των (7) εφτά!!!! αναπτυξιακών σε ομάδα πρωταθλήματος 12 συνολικά σκακιέρων. Μήπως είναι μία ακόμη ελληνική πρωτοτυπία;

Αυτά και πάντα φιλικά

Ηλίας Διάκος

SirJohn είπε...

Εγώ συμφωνώ μαζί σας ως προς το ότι οι 7 ανατπυξιακές είναι υπερβολή και πρόβλημα, όμως η Ε.Σ.Ο. επηρρεάζει τη σύνθεση των ομάδων στο διασυλλογικό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., δεν είναι ρεαλιστικό να συμβεί το αντίθετο.

Για να αλλάξει η σύνθεση των ομάδων, θα πρέπει τα σωματεία να πιέσουν σε επίπεδο Ε.Σ.Ο. και όχι σε επίπεδο Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

(άσχετο - 4ο post μου σήμερα, τι με έχει πιάσει;)