Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Ο Σαμουήλ-Ερρίκος Νυκτοπάτης επιλέγει


Solving in Style, του Τζον Ναν. Ένα από τα καλύτερα βιβλία για σκακιστικά προβλήματα, που απευθύνεται κυρίως σε παίκτες αγωνιστικού σκακιού.

67. Willemsens L, Tijdschrift van den K.N.S.B., 1954

Ματ σε 2 κινήσεις (#2)

68. Hannemann, K, Skakbladet, 1942

Ματ σε 3 κινήσεις (#3)

69α. Vukovic M, Bilten, 1963

Βοηθητικό σε 3 κινήσεις (h#3)

69β. Πγ1->γ3 διάγραμμα εδώ

70. Kampmann B, 141 Rex Multiplex, 1983 (τελική φάση)

Ματ σε 2 κινήσεις (#2), ε2, δ5 = Νυκταναβάτης

Ο Νυκταναβάτης (*) κινείται όπως ο Ίππος συνεχίζοντας να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση όσο υπάρχουν κενά τετράγωνα.
Εικόνα στα διαγράμματα: ανάποδος Ίππος που βλέπει ανατολικά.
Σύμβολο στα κείμενα: Ν αν οι Ίπποι συμβολίζονται με Ι, N αν οι Ίπποι συμβολίζονται με S, NR αν οι Ίπποι συμβολίζονται με N.

(*) Nightrider, Noctambule, Nachtreiter, Всадник. Ο Ζάππας τον αποδίδει Αναβάτης της Νύχτας. Ο Μανωλάς Καβαλ(λ)άρης της Νύχτας. Επινοήθηκε από τον Dawson το 1925.

Παράδειγμα:
Kampmann Β, 1983 (τελική φάση) #2 διάγραμμα εδώ
δ5 = Νυκταναβάτης

Λύση: 1.Ιε2+ Ρθ1 (το ζ1 ελέγχεται από τον Νδ5) 2.Νβ4#. Τελική φάση του: Ρη3, Ια4, Νε2 – Ρθ1. #5. Λύση: 1.Νζ4 Ρη1 2.Νδ5 Ρθ1 3.Ιγ3 Ρη1 4.Ιε2+ Ρθ1 5.Νβ4#.

71. Shigis S, 1927

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ισοπαλία (=)

72. Zakhodiakin G, "64", 1931

Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν (+-)

Οι λύσεις της προηγούμενης ανάρτησης

Πρόβλημα 61 (Kaiser 1939, #2): 1.Βε7 Ρα2/Ρβ2 2.Βα3#.

Πρόβλημα 62 (Bwee 1976, #2)

(α) 1.Πδ3+: 1...Ργ4 2.Ιε5#, 1...Ρε4 2.Ιγ5#, 1...Ργ6 2.Ιδ8#, 1...Ρε6 2.Πδ6#.
(β) 1.Πζ5+: 1...Ργ4 2.Πγ5#, 1...Ρε4 2.Ιδ6#, 1...Ργ6 2.Ια5#, 1...Ρε6 2.Ιδ4#.
(γ) 1.Πδ7+: 1...Ργ4 2.Πδ4#, 1...Ρε4 2.Ιδ2#, 1...Ργ6 2.Ιε5#, 1...Ρε6 2.Ιγ5#.
(δ) 1.Πβ5+: 1...Ργ4 2.Ιδ6#, 1...Ρε4 2.Ιη5#, 1...Ργ6 2.Ιδ4#, 1...Ρε6 2.Πε5#.

Τετράδυμο με θέμα Χ-διαφυγές (X-flights ή star-flight). Τέσσερα ματ με Ίππο (Ιγ5, Ιδ4, Ιδ6, Ιε5) εμφανίζονται δύο φορές. Άλλα τέσσερα ματ με Ίππο (Ια5, Ιδ2, Ιδ8, Ιη5) εμφανίζονται μία φορά. Τα τέσσερα ματ με Πύργο (Πγ5, Πδ4, Πδ6, Πε5) είναι διαφορετικά.

Πρόβλημα 63 (Havel 1937, h#2): 1.Ρδ1 Πη4 2.ε1Α Πγ4#.

Πρόβλημα 64 (Hultberg 1945, r#2): 1.Αε1 ζ2 2.Πγ2 ζε1Β#. Όχι 1.Πγ2? ζ2 και σύμφωνα με τους κανόνες του ρεφλέξ ο λευκός είναι υποχρεωμένος να δώσει ματ με 2.Αγ3#.

Πρόβλημα 65 (Kubbel 1909, +-): 1.Αγ5 (1.Αδ6? Πγ8) (i) 1...Ργ8 2.Αα7 α5 3.Ρδ1 α4 4.Ργ1 α3 5.Ρβ1 α2+ 6.Ρα1, (ii) 1...Πγ8 2.Αβ6+ Ρε8 3.Αγ7 α5 4.Ρδ1 α4 5.Ργ1 α3 6.Ρβ1 α2+ 7.Ρα1, (iii) 1...Πβ8 2.Πθ8+ Ργ7 3.Αδ6+.

Πρόβλημα 66 (Herbstmann 1950, =): 1.Πη6+ Ρβ5 2.Π:θ5+ Ργ4 3.Πθ4+ (3.Πη4+? Ρδ3 4.Πθ3+ Ρε2 5.Πη2+ Ρζ1 -+) 3...Ρδ3 (3...Ρδ5 4.Πη5+ Ρε6 5.Πθ6+ Ρ~ 6.Πθ7+) 4.Πη3+ Ρε2 5.Πθ2+ Ρζ1 6.Π:α2 Βθ7+ 7.Πθ2 Βε4+ 8.Πθη2 (8.Πηη2? Βα8) 8...Βθ4+ 9.Πθ2 Β:η3 10.Πζ2+ Ρε1 11.Πε2+ =.

17 σχόλια:

Ακρίδα είπε...

Ερρίκο, από "νυχτοπάτης" έγινες τώρα και "νυχτοαναβάτης" ;

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε κύριε Νυκτοπάτη!

PFREN είπε...

67) 1.Ρζ8
68) 1.Βη7 Αγ7 2. Ρ:γ7
69) 1.Ρβ2 Ρδ2 2.Ρα2 Ργ2 3.Ρα1 Ιγ3 (αλλά υπάρχει και 2. Ρδ1 που καταστρέφει το πρόβλημα). Υπάρχει κι άλλη λύση: 1.Ρα2 Ιγ3+ 2. Ρβ2 Πγ2+ 3.Ρα1 Πα2#- οπότε να υποθέσω ότι το διάγραμμα είναι λάθος;
70) 1.Νδ4+ Ρθ1 2.Νε7#
71) 1.Ρθ3 Ρζ4 2.Ρθ4 Αη6 3.η4
72. 1.Ργ5 Ιγ7 2.Ρδ6 Ιε8+ 3. Ρε7 Ιη7 4.Αη6 Ρη8 5.Αζ7+ Ρθ7 6.Ρζ6 Ρθ8 7.Ρε5 Ρθ7 8.Ρε4 Ρθ8 9.Ρζ4 Ρθ7 10.Ρη4 Ρθ8 11.η6 (ωραιότατο!)

Ανώνυμος είπε...

1) Αξιωματικός γ1

2) Βασίλισσα ζ1

καλοπροαίρετος είπε...

Το διάγραμμα του 69 είναι έτσι ακριβώς στην πηγή μου (Marjan Kovacevic: Minijature Jugosloveskih Problemista, Bor 1984). Το 69α πρέπει να έχει τρεις λύσεις, χωρίς αυτό να αναφέρεται στην εκφώνηση. Ως λύση στο 69α αναγράφεται στο παραπάνω βιβλίο 1.Ρα2 Ιγ3+ 2.Ρβ2 Πγ2+ 3.Ρα1 Πα2# και στο 69β (με τον λΠ στο γ3) 1.Ρβ2 Πβ3+ 2.Ρα2 Ιγ3+ 3.Ρα1 Πβ1#. Ίσως υπάρχει τυπογραφικό λάθος στο βιβλίο και ο συνθέτης να έχει τον λΡ αλλού. Το αντέγραψα άκριτα. Mea culpa, το δίχως άλλο. Συγγνώμη.

Επανόρθωση - αντικατάσταση με άλλο h#3 με το ίδιο υλικό:

69. Vecu 2008. h#3.
(β) Ργ8 -> ζ5
(γ) Ργ8 -> ζ3

Ελπίζω να μη μου το "μαγειρέψετε" κι αυτό...

Και πάλι συγγνώμη.

PFREN είπε...

69α) 1.Ργ5 Ιγ2 2.Ρβ6 Ια3 3.Ρα7 Ιγ4#
69β) 1.Ρε3 Ρη4 2.Ρζ2 Ρθ3 3.Ρη1 Ιδ3#
69γ) 1.Ργ3 Ιδ3 2.Ρδ2 Ιγ1 3.Ρε1 Ιβ3#

και όχι, δε βλέπω μαγειρείο σε αυτό...

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ωραία προβλήματα, μην στενοχωριέσαι για το μικρό λαθάκι Νυκτοπάτη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητάς συγγνώμη.

Ανώνυμος είπε...

:)

Alotan είπε...

Έβαλα τα βοηθητικά στον popeye (πρόγραμμα που λύνει προβλήματα, ορθόδοξα, αλλά κυρίως ετερόδοξα).

Το αρχικό πρόβλημα του Vukovic διορθώνεται με Ρε1->ζ1, οπότε προφανώς πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.

Το δεύτερο του Vecu είναι (επίσης) σωστό, με μοναδικές λύσεις σε κάθε twin.

Ανώνυμος είπε...

Έτοιμος για το διαγωνισμό!

Ανώνυμος είπε...

πολυ ωραια η δευτερη σπουδη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Και τώρα που επανέκαμψε στο καλλιτεχνικό (και όχι μόνο) ο Φρεντζάς, πολύ θα ήταν να του ζητήσουμε να πεταχτεί μέχρι την Αθήνα στις 13 Ιούνη;

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Μου αρέσει πολύ που συμπτωματικά αρκετές από τις θέσεις που προτείνει ο Νυκτοπάτης τις έχω χρησιμοποιήσει σε προπονήσεις, επειδή θεωρώ ότι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σωστής σκακιστικής σκέψης και ωφέλιμης στο πρακτικό αγωνιστικό σκάκι. Ειδικά η σπουδή του Zakhodiakin, λίτη και κομψή, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

καλοπροαίρετος είπε...

Αφού άρεσε η, πράγματι λαμπρή, σπουδή του Заходякин, ας δούμε άλλες τρεις σπουδές του ίδιου συνθέτη, όλες φυσικά μινιατούρες, η πρώτη μάλιστα με το ίδιο υλικό με του προβλήματος 72 (αλλά διαφορετικό περιεχόμενο). Αν θέλετε, προσπαθήστε να τις λύσετε.

Πρόβλημα 72α
Zakhodiakin 1932-1. Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν (+-)

Πρόβλημα 72β
Zakhodiakin 1932-2. Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν (+-)

Πρόβλημα 72γ
Zakhodiakin 1951. Παίζουν τα λευκά και κάνουν ισοπαλία (=)

Οι λύσεις των προβλημάτων 72α, 72β και 72γ θα δοθούν από αυτό εδώ το νήμα την Κυριακή.

Τα ξημερώματα Παρασκευή προς Σάββατο, όλοι εδώ, έχει μάθημα Εντομολογίας· θα μιλήσουμε για Ακρίδες, Γρύλλους και άλλα ορθόπτερα :D Την άλλη Τετάρτη, 26 του μηνός, έχει μάθημα... Χοιροτροφίας (Κίρκη), και το άλλο Σάββατο, 29, Οφιολογίας (Μαντράσι), οπότε η σειρά Νυκτοπάτη αισίως ολοκληρώνεται.

PFREN είπε...

Παναγιώτη (Κονιδάρη), αν εννοείς τον διαγωνισμό λύσης στον Ζήνωνα... τον έχω υπόψη μου, αλλά μου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να λείψω μέσα στο καλοκαίρι.

καλοπροαίρετος είπε...

72α 1.Αα8 Ιγ8 2.γ5 Ια7 3.Αγ6 Ιγ8 4.Αβ5 Ια7 5.Αα6 Ρα8 6.Ργ7 +-.

72β 1.Αζ4+ Ργ8 2.Ρζ1: (α) 2…Αα5 3.Πα7+-, (β) 2…Αγ3 3.Πγ7+ +-, (γ) 2…Αβ4 3.Πη8+ Ρβ7 4.Πβ8+ +-, (δ) 2….Αθ4 3.Πη8+ Ρβ7 4.Αε5 Ρα7 5.Αδ4+ Ρβ7 6.Ρε2 +-.

72γ 1.Αδ7 Ρβ3 (1…Ρβ4 2.Αε7+ Ργ4 3.Αε6+ Ρδ4 4.Ρβ5=) 2.Αε6+ Ργ2 3.Αζ5+: (α) 3…Ργ3 4.Αζ6+ Ργ4 5.Αε6+ Ργ5 6.Αε7+ Ργ6 7.Αδ7+ Ρδ5 8.Αε6+ =, (β) 3…Ρδ1 4.Αη4+ (β1) 4…Ρδ2 5.Αη5+ Ρδ3 6.Αζ5+ Ρδ4 7.Αζ6+ Ρδ5 8.Αε6+ Ρε4 9.Αζ5+ =, (β2) 4…Ρε1 5.β7 η1Β 6.Αα5+ Ρζ1 7.Αθ3+ Ρε2 8.Αη4+ Ρδ3 9.Αζ5+ Ργ4 10.Αε6+ =.

Σπύρος Ιλ. είπε...

Κι’εγώ χαίρομαι πολύ που επανέκαμψε ο παλιόφιλος PFren αλλά έχω στενοχωρηθεί και πολύ για όλα αυτά τα 10+ χρόνια της (σχεδόν πλήρους) εξαφάνισής του απ’τα σκακιστικά δρώμενα. Ο Παναγιώτης είναι κοφτερό μυαλό, κυριολεκτικά θρυλική μορφή για το ελληνικό σκάκι και θα μπορούσε να προσφέρει πολλά, ακόμα κι’απ’τη Σαντορίνη. Νιώθω πως ο τίτλος έτερου άρθρου, «Δεν μετανιώνω που έφυγα από το σκάκι», θα μπορούσε να ταιριάξει και σ’ένα δικό του memo. Και φαντάζομαι πως υπήρχαν λόγοι σοβαροί (και σεβαστοί). Τις ευχές μου, στον ίδιο, στην Εύα και στα μικρά και τον περιμένουμε ενεργό στη σκακιστική επικαιρότητα, πλέον!