Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Περί Επιτροπής Προπονητών και μια απάντηση

Από τον Βαγγέλη Βιδάλη, προέδρο της Επιτροπής Προπονητών της ΕΣΟ, λάβαμε το παρακάτω κείμενο, το οποίο αποτελεί εν μέρει απάντηση στην τακτική συνεργασία Μαΐου του Ηλία Κουρκουνάκη (http://skakistiko.blogspot.com/2010/05/blog-post_23.html) και όπως είναι ορθό, δημοσιεύεται σε ξεχωριστή ανάρτηση:


Η Επιτροπή Προπονητών της ΕΣΟ είναι οκταμελής, και σ’ αυτήν συμμετέχουν οι Ε.Βιδάλης, Σ.Κουβάτσος, Μ.Καλοσκάμπης, Τ.Δρεπανιώτης, Η.Κουρκουνάκης, Σ.Γρίβας, Ι.Νικολαϊδης και Π.Γκέσος.

Η λειτουργία της Ε.Π. διακρίνεται για την απόλυτα ανοικτή μορφή της, με την έννοια της ελεύθερης συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου τόσο στις συνεδριάσεις της, όσο και στο διάλογο και την ενημέρωση που αναπτύσσεται ηλεκτρονικά, μέσω e-mail. Εχει αποφασιστεί και η δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας στον ιστότοπο της ΕΣΟ, όπου θα υπάρχει όλη η αναγκαία πληροφορία για τους προπονητές και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Η Ε.Π. έχει οργανώσει συναντήσεις εργασίας και ημερίδες (Χανιά, Καβάλα, Χαλκιδική, Ερέτρια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα) στις οποίες εξετάστηκαν και αναλύθηκαν κυρίως τα θέματα των προπονητικών προγραμμάτων επιλέκτων.

Κύριο έργο της Ε.Π. είναι η υλοποίηση προπονητικών προγραμμάτων για επίλεκτους μικρούς σκακιστές σε όλη την Ελλάδα, και η υποστήριξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των προπονητών και η κατάρτισή τους.

Τα προπονητικά προγράμματα που υλοποιούνται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κρήτη, Δυτ. Μακεδονία, κ.ά.) έχουν αποδώσει θετικά αποτελέσματα (υπενθυμίζονται οι πρωτιές των οκτώ παίδων-προεφήβων στα ομαδικά βαλκανικά πρωταθλήματα αγοριών-κοριτσιών που έγιναν πριν 3 εβδομάδες στη Ρουμανία), παρά τους περιορισμένους πόρους που έχουν διατεθεί γι αυτά (περίπου 34.000 Ευρώ ετησίως για τις αμοιβές των περιφερειακών προπονητών –Γκέσος, Μπούσιος, Ζαχάριεβ, Κ. Τσαρουχάς, κ.ά.). Σίγουρα όμως θα πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Το μεγάλο πρόβλημα της επαγγελματικής αναγνώρισης των προπονητών σκακιού στην Ελλάδα έγκειται στο γεγονός ότι ο νόμος 2725/99 (Άρθρο 31) αναγνωρίζει ως προπονητές που μπορούν να ζητήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, αυτούς που έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ (σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) με ειδικότητα στο σκάκι ή τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Προπονητών (που δεν υπάρχει!).

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, και με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικότητα σκακιού σε κανένα ΤΕΦΑΑ, οι αναγνωρισμένοι προπονητές στην Ελλάδα είναι μόνον δύο.

Αποκλείονται δηλαδή όλοι οι εμπειρικοί προπονητές, με πολύχρονη εμπειρία και γνώσεις, ακόμη κι αυτοί που έχουν πτυχία άλλων σχολών ΑΕΙ (και παιδαγωγικών σχολών), ή ΣΕΛΕΤΕ. Ακόμη κι αυτοί που ήταν ή είναι δάσκαλοι ή καθηγητές κατά κύριο επάγγελμα.

Το 1999, με πρωτοβουλία του Λ. Ζαχείλα –τότε στελέχους του ΟΕΕΚ-, έγινε δεκτή η δημιουργία ειδικότητας στα ΙΕΚ με τίτλο «προπονητής σκακιού». Τότε σχηματίστηκε πενταμελής επιστημονική επιτροπή με συντονιστή τον υπογράφοντα (και μέλη μεταξύ άλλων τους Η. Κουρκουνάκη, Χ. Πιλάλη) για τον καθορισμό των μαθημάτων, της διδακτέας ύλης, κ.ά. Την επόμενη χρονιά λειτούργησε για πρώτη φορά σε ΙΕΚ της Αττικής τμήμα προπονητών σκακιού, απ’ όπου αποφοίτησαν επιτυχώς περίπου 25 άτομα. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των διδασκόντων ήταν διακεκριμένοι εμπειρικοί προπονητές.

Ανάλογη λειτουργία τμήματος ΙΕΚ έγινε την περασμένη χρονιά και στην Πτολεμαϊδα, ενώ είναι πιθανόν να γίνει κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Παράλληλα η FIDE λειτουργεί σχολές προπονητών και απονέμει δικούς της τίτλους, μετά από σεμινάρια σαφώς μικρότερης διάρκειας και εύρους μαθημάτων.

Όμως, όπως αναφέρθηκε, η ΓΓΑ δεν αναγνωρίζει κανέναν τίτλο, ούτε των ΙΕΚ, ούτε της FIDE, ούτε τους εμπειρικούς προπονητές ακόμη κι αν είναι ΜΔΜ.

Άρα προπονητές όπως –ενδεικτικά- οι Ν. Γαβριλάκης και Ι. Νικολαϊδης (προπονητές των εθνικών ομάδων γυναικών και ανδρών), Σ. Γρίβας (Γ.Γ. της Ε.Π. της FIDE), Π. Γκέσος, και πολλοί –πολλοί άλλοι είναι «αόρατοι» και στον «αέρα».

Επιπλέον και τα σωματεία που απασχολούν εμπειρικούς προπονητές είναι έκθετα, βάσει του αθλητικού νόμου, διότι αφενός έχουν τη ρητή υποχρέωση να απασχολούν προπονητές εφόσον έχουν αθλητές κάτω των 18 ετών, αλλά πως αναγνωρίζεται κάτι τέτοιο όταν οι Π.Σ. είναι ανύπαρκτοι –κατά τη ΓΓΑ-;

Πρόκειται για μια τεράστια αντίφαση και ένα κενό που μπορεί να δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα στα σωματεία.

Στο τέλος του προηγούμενου έτους, η ΕΣΟ έστειλε δύο επιστολές-προτάσεις προς τη ΓΓΑ, υπογραμμίζοντας το τεράστιο κενό που υπάρχει στο θέμα των προπονητών σκακιού, και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να αναγνωριστούν επαγγελματικά οι κάτοχοι πτυχίου ΙΕΚ (ειδικότητας Π.Σ.), οι εμπειρικοί προπονητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών της ΕΣΟ, και οι κάτοχοι τίτλου προπονητή FIDE.

Ταυτόχρονα ζήτησε (για πολλοστή φορά, από το 2007) τεκμηριωμένα την έγκριση λειτουργίας σχολής προπονητών –υπό την αιγίδα της ΓΓΑ- όπως αυτό γίνεται με πολλά άλλα αθλήματα (π.χ. επιτρέπεται στις ομοσπονδίες χιονοδρομίας, θαλάσσιου σκι και ποδοσφαίρου να έχουν δικές τους σχολές – Αρθρο 31, παράγραφος 10).

Σε επίσκεψή μου στη ΓΓΑ, η απάντηση ήταν ότι «θα σας απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού».

Εως και σήμερα η ΕΣΟ δεν έχει λάβει απαντήσεις.

Η ΕΣΟ έχει καταρτίσει μητρώο προπονητών (βάσει του άρθρου 26 του Νόμου 2725/99) με βάση ένα σύστημα κριτηρίων που περιλαμβάνει τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία, σκακιστικούς τίτλους, κ.ά. Ετσι έγινε δυνατή η καταγραφή 100 και πλέον προπονητών, όλων των βαθμίδων, από τους ΔΜ-ΜΔΜ έως τους τοπικούς προπονητές.

Το μητρώο διαχωρίζει τους προπονητές σε τρεις κατηγορίες.

Αν η ΕΣΟ δεν τηρούσε μητρώο προπονητών, τότε όλα τα σωματεία της θα ήταν διπλά έκθετα, όπως προαναφέρθηκε. Αλλά και η ίδια, αφού έχει την υποχρέωση να απασχολεί προπονητές (π.χ. για τις εθνικές ομάδες). Όμως πάνω απ’ όλα, το μητρώο είναι επ΄ ωφελεία των ίδιων των προπονητών.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται απολύτως σαφές ότι ακόμη και οι καταξιωμένοι προπονητές δεν έχουν καμία επαγγελματική κατοχύρωση.

Δυστυχώς, και αντί να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή κοινή προσπάθεια να αναγνωρισθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των Π.Σ., ορισμένοι –λειτουργώντας είτε στενά συντεχνιακά, είτε μικροπολιτικά, είτε για προσωπικούς λόγους- χρησιμοποιούν κάθε μέσο προκειμένου να εμποδίσουν τις προσπάθειες που γίνονται για την αναγνώριση ΟΛΩΝ των προπονητών. Σ’ αυτόν τον πόλεμο συμμετέχουν και ορισμένοι προπονητές που αποφοίτησαν από το ΙΕΚ Αττικής, θεωρώντας ότι θα πρέπει να είναι οι μόνοι αναγνωρισμένοι, (απορρίπτοντας έτσι ακόμη και τους διδάσκοντές τους), έχοντας μάλιστα συστήσει και κάποιο «σύλλογο προπονητών» που ποτέ δεν έχει εμφανιστεί είτε στην Ε.Π είτε στο Δ.Σ. της ΕΣΟ.

Η Ε.Π. της ΕΣΟ ελπίζει ότι τελικά η ΓΓΑ θα κάνει αποδεκτές τις προτάσεις της. Έως τότε θα προωθήσει κάθε δυνατή μορφή επιμόρφωσης και κατάρτισης των προπονητών που είναι ενταγμένοι στο μητρώο της, με την παράλληλη υποστήριξη τόσο των ΙΕΚ που επιθυμούν να λειτουργήσουν τμήματα, όσο και των Ενώσεων, όσο και της Ε.Π. της FIDE όταν θα διοργανώνει σεμινάρια στη χώρα μας.

Αναφορικά με τα γραφόμενα του επαγγελματία προπονητή Η.Κουρκουνάκη σε άλλη ανάρτηση του ιστολογίου, θα ήθελα να σημειώσω:

1. Ο Η.Κ. ήταν το μόνο από τα 8 μέλη της Ε.Π. που ετάχθη κατά του συγκεκριμένου σεμιναρίου. Αναφαίρετο δικαίωμά του.
2. Τα ποσά είναι συγκεκριμένα: Το κόστος συμμετοχής είναι 100 Ευρώ. Το παράβολο της FIDE είναι άλλα 100 €. Επιπλέον υπάρχει ένα παράβολο(50-100 €) που συσχετίζεται με τον τίτλο που θα αποκτήσει ο κάθε συμμετέχων. Σύνολο 250-300 €. Σημειώνεται πως αντίστοιχα σεμινάρια της FIDE -που έγιναν σε άλλες χώρες- είχαν διπλάσιο κόστος.
3. Ο καθένας επιλέγει που θα διαμείνει (είτε σε δικό του, είτε σε φιλικό σπίτι, είτε σε κάμπιγκ, είτε αλλού). Αυτό το σεμινάριο γίνεται στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο των νεανικών πρωταθλημάτων –άρα ευνοεί α) κυρίως τους προπονητές που ούτως ή άλλως θα είναι παρόντες εκεί επειδή θα συνοδεύουν τους παίκτες τους, συνεπώς δεν θα έχουν την παραμικρή επιβάρυνση είτε σε χρήμα, είτε σε χρόνο-με την έννοια ότι δεν τους δεσμεύει χρονικά σε περιόδους προπονήσεων-, και β) τους Θεσσαλονικείς που μπορούν να πηγαινοέρχονται-. Συνεπώς οι αναφορές για υψηλές δαπάνες είναι απλά για λόγους λαϊκισμού. Αρκεί να γίνουν συγκρίσεις με το κόστος συμμετοχής π.χ. σε ένα θερινό όπεν.
4. Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπονητές, άρα λίγο-πολύ σε άτομα που έχουν κάποιες οικονομικές απολαβές από τη δραστηριότητά τους αυτή. Με δεδομένο ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει ή όχι τη συμμετοχή του σ’ αυτό, αν τον συμφέρει ή όχι, δημιουργούνται ερωτηματικά γι αυτούς που προσπαθούν να εμφανίσουν το λευκό μαύρο.
5. Όσοι Ελληνες κατέχουν τίτλο προπονητή FIDE είναι εμπειρότατοι και αναγνωρισμένοι στο σκακιστικό μας μικρόκοσμο.
6. Οι αυθαίρετοι συσχετισμοί με το Ακρόπολις και το διασυλλογικό της Α’ εθνικής, αποδεικνύουν ξεκάθαρα τις προθέσεις του Η.Κ. Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει μηδενικό κόστος –και κανένα έσοδο- για την ΕΣΟ, αφορά –κυρίως- αμειβόμενους προπονητές και δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν. Είναι υποχρεωτικό, όσο η συμμετοχή στο α’ ή β’ όπεν τουρνουά. Άρα, ας αναζητήσει αλλού «πελάτες» ο Η.Κ., ενδεχομένως έτσι να χαρακτηρίζει αυτούς στους οποίους προσφέρει επί πληρωμή τις υπηρεσίες του. (και όσο για την Α’ εθνική, οι προτάσεις που έχω καταθέσει, τόσο πριν δύο χρόνια, όσο και από κοινού με άλλους εκπροσώπους σωματείων τον περασμένο Δεκέμβριο, απαντούν στους «χαρακτηρισμούς» του Η.Κ. – προτάσεις χρειάζονται, όχι τζάμπα λόγια)

Προσωπικά, δεν δέχομαι έναν επαγγελματία προπονητή ως τιμητή –με ακραίες νύξεις και υπονοούμενα περί «ταμείων» και «πορτοφολάδων σε λεωφορεία και μετρό», εξυπηρετώντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες- ενός έργου που γίνεται καθαρά εθελοντικά και επειδή μου αρέσει. Απαιτείται αλληλοσεβασμός. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι από την «άλλη πλευρά» και να έχω και οικονομικό όφελος. Ψώνιο με καρέκλες δεν είχα ποτέ μου. Και στα 40 χρόνια σκακιστικού βίου (35 ως ενήλικας) δεν υπήρξα ποτέ πρόεδρος στα σωματεία που βρέθηκα. Και αν μη τι άλλο, θεωρώ πολύ ευτυχή τον εαυτό μου που λειτουργώ σ’ ένα σωματείο όπου η συλλογικότητα είναι τα Α και το Ω εδώ και 17 χρόνια. Και χωρίς «πελάτες», μόνον φίλους και συνεργάτες.

Όταν στη Θεσσαλονίκη το 1984 –επί δημαρχίας του αείμνηστου Θεοχάρη Μαναβή- ξεκινούσε το πρόγραμμα «Κίνηση Σκακιού» με 1100 παιδιά και πάνω από 20 προπονητές σε 22 Δημοτικά σχολεία, αυτό δεν έγινε για να βρεθούν «πελάτες». Ούτε γι αυτό έγιναν τα σχολικά πρωταθλήματα της πόλης και οι «ανοικτές γιορτές» στην πλατεία Αριστοτέλους με 600+ σκακιστές. Εγιναν για να διαδοθεί το σκάκι στα παιδιά. Και ίσως αυτά να ήταν οι «σπόροι» για την μεγάλη ανάπτυξη του σκακιού της Θεσσαλονίκης.

Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, και μαζί με την αυτοκριτική οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα.

Δεν θεωρώ ότι η Ε.Π. έχει κάνει κάτι το λαμπρό, αντίθετα το έργο που παράγεται έχει και καθυστερήσεις και αδυναμίες. Γίνεται όμως από μια ομάδα ατόμων που αγαπούν αυτό που κάνουν και κυρίως χωρίς σκοπιμότητες. Και αν ο Η.Κ. νοιώθει ότι είναι μέλος αυτής της ομάδας, ας φροντίσει να έχει πιο υπεύθυνη στάση, με λιγότερους χαρακτηρισμούς και περισσότερες προτάσεις.

Να σημειώσω πως τα γραφόμενα του Στράτου Γρίβα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα. Και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι η αξία του προπονητή αναγνωρίζεται πρώτα από τους «μαθητές» του και μετά από τη FIDE, ή την ΕΣΟ.

Βαγγέλης Βιδάλης

Ερασιτέχνης σκακιστής
(Έφορος ανάπτυξης της ΕΣΟ και Πρόεδρος της Ε.Π.)

Υ.Γ. Σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος… Καλοδεχούμενο…

11 σχόλια:

IliasPan είπε...

Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο αυτό που μας ενημερώνει για την επιροπή προπονητών και το έργος της.

Όσον αφορά τώρα το σεμινάριο.
Από το άρθρο του Ηλία εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι η κριτική του συνοψίζεται στην παρακάτω παράγραφο:

"Φυσικά, κανείς δεν υποχρεώνεται να παρακολουθήσει το σεμινάριο της FIDE –ο καθένας μπορεί να κρίνει τι αξίζει για τον ίδιο εκπαιδευτικά ή ως δίπλωμα και αποφασίζει να συμμετάσχει ή όχι. Όταν όμως υπάρχει έγκριση της Επιτροπής Προπονητών, μοιάζει σαν η ΕΣΟ να προτρέπει υποψήφιους προπονητές ή και ήδη πρακτικούς προπονητές να πληρώσουν ένα σεβαστό ποσό για κάτι που πιθανότατα δεν θα έχει κανένα τυπικό αντίκρισμα αναφορικά με επαγγελματικά δικαιώματα και η ίδια η ΕΣΟ έχει ήδη αποφασίσει να προσφέρει με μικρότερο κόστος."

και στη συνέχεια προτείνει την άμεση διεξαγωγή των αντίστοιχων ελληνικών σεμιναρίων.

Και νομίζω πως στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχει δωθεί κάποια συγκεκριμένη απάντηση (η οποία και μπορεί να είναι πολύ απλή, π.χ. δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προπονητες, ήδη ο κ. Γρίβας δήλωσε πως δεν είναι διατεθειμένος να τα αναλάβει).

Από εκεί και πέρα είναι κρίμα να διαβάζουμε τόσες προσωπικές αιχμές (καθώς τουλάχιστον στο παρόν κείμενο δεν δικαιολογούνται με συγκεκριμένα στοιχεία/αναφορές) μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν κάποιες διαφορές στις απόψεις.

Drepaniotis είπε...

Οι καλογραμμένες τοποθετήσεις των Ηλία Κουρκουνάκη και Στράτου Γρίβα και Βαγγέλη Βιδάλη δείχνουν ανάγλυφα τι ισχύει με τα σκακιστικά προπονητικά πράγματα --και μάλιστα από ανθρώπους που έχουν τεράστια και διαχρονική συσσωρευμένη πείρα στο θέμα.

Επιτρέψτε μου να σταθώ σε δύο θέματα, ξεκινώντας από το πιο ουσιαστικό: Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τους προπονητές. Η πεποίθησή μου είναι πια ότι πρόκειται για διαχρονικά αρνητικά στάση που προκαλείται όχι από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία στη ΓΓΑ, αλλά από τους τεχνικούς συμβούλους της, για τους οποίους «ό,τι δεν προκαλεί γαλακτική ζύμωση δεν είναι άθλημα» (επιχείρημα που έχω ακούσει προσωπικά κατεπανάληψη. Γι' αυτό άλλωστε και δεν υπάρχει διάθεση θεσμοθέτησης παρά τις δεκάδες προτάσεις που έχει κάνει το σκάκι τα τελευταία 30 χρόνια, από την εποχή της πρώτης επίσημης σχολής προπονητών (που διακόπηκε μια εβδομάδα πριν δώσει διπλώματα και για την ιστορία της οποίας έχω γράψει αναλυτικά εδώ: http://tinyurl.com/3xnpspx).

Όσο για το επίμαχο απόσπασμα (που αναφέρθηκε και πιο πάνω): ...Όταν όμως υπάρχει έγκριση της Επιτροπής Προπονητών, μοιάζει σαν η ΕΣΟ να προτρέπει υποψήφιους προπονητές ή και ήδη πρακτικούς προπονητές να πληρώσουν ένα σεβαστό ποσό για κάτι που πιθανότατα δεν θα έχει κανένα τυπικό αντίκρισμα αναφορικά με επαγγελματικά δικαιώματα και η ίδια η ΕΣΟ έχει ήδη αποφασίσει να προσφέρει με μικρότερο κόστος... μήπως αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά κουραστικός αυτός ο καλόβολος πατερναλισμός;

Δηλαδή, δεν πιστεύουμε ότι οι ίδιοι οι προπονητές ενός κατεξοχήν πνευματικού αθλήματος (που γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση) μπορούν μόνοι τους να κρίνουν και να αποφασίσουν; Δεν μπορούν να αξιολογήσουν αν η συγκεκριμένη επένδυση (200, 300, 500 ευρώ, ανάλογα τι μετράει ο καθένας) που θα πρέπει να κάνουν αυτές τις δύσκολες ώρες θα τους είναι αποδοτική ή όχι στην τρέχουσα, άναρχη συγκυρία, αλλά θα πρέπει να περιμένουν να παγώσει ίσως η κόλαση, να πάρουν κρατικά πτυχία και ίσως πρώτα να διοριστούν και στο Δημόσιο (άραγε, μέσω ΑΣΕΠ);

Ή το γεγονός ότι η ΕΣΟ εγκρίνει επίσης τα διάφορα καλοκαιρινά όπεν, όπου και εκεί η συμμετοχή απαιτεί ένα σεβαστό ποσό, έχει οποιαδήποτε σχέση με τον χειρισμό του Ακρόπολις από την ΕΣΟ;

Στο κάτω-κάτω, σκακιστές είμαστε. Όπως αγοράζουμε βιβλία και βάσεις δεδομένων, πληρώνουμε προπονητές και παίζουμε στα όπεν για την ευχαρίστησή μας, μπορούμε να παρακολουθήσουμε κι ένα σεμινάριο για να δούμε τι και αν θα αποκομίσουμε. Και αν μας ενοχλεί ιδεολογικά, βρε αδελφέ, δεν δίνουμε τις εξετάσεις ή δεν κάνουμε τα χαρτιά μας να γραφτούμε σε αυτό το διάτρητο Μητρώο προπονητών ή παίρνουμε το δίπλωμα και το καίμε δημόσια στο επόμενο ΔΣ της ΕΣΟ.

Παν. Δρεπανιώτης

Vlassis είπε...

Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
Δύο ερωτήματα που δεν μπόρεσε να απαντήσει ο Στράτος.
1. Γιατί η Επιτροπή προπονητών αφού μόνο ο Η.Κ. διαφωνεί δεν έχει εγκρίνει την συγκεκριμένη διοργάνωση.
2. Όταν εδώ και ένα χρόνο μιλούσαμε για προπονητικό πρόγραμμα στην ΕΣΣΝΘ-Χ μιλούσαμε γι'αυτό ή για το "ελληνικό" που λέει ο Στράτος?
3. Ποια είναι η άποψη της ΕΣΟ για το γεγονός ότι η FIDE μπορεί να την παρακάμπτει και να διοργανώνει σεμινάρια με οποιοδήποτε ιδ. φορέα επιθυμεί χωρίς την έγκρισή της? Μήπως η ΕΣΟ αυτή τη στιγμή "καπελώνεται"?
Σε ευχαριστώ πολύ,
Γιώργος

Ανώνυμος είπε...

Στο άρθρο του Ηλία Κουρκουνάκη γράφει ότι το σεμινάριο έχει την έγκριση της Επιτροπής Προπονητών.

Ανώνυμος είπε...

Από την προκύρηξη " υπό την έγκριση της Επιτροπής Προπονητών της Ε.Σ.Ο.".
Και ο Η.Κ γράφει ότι είχε αποφασιστεί κάτι άλλο που δεν έγινε...

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Γ.Β.,
1) η Ε.Π. έχει εγκρίνει τη διεξαγωγή του σεμιναρίου της FIDE.
2) Μιλούσαμε για ελληνικό σεμινάριο, αφού δεν έχω καμία σχέση με τη FIDE.
3) Κατ' αρχήν ένα αθλητικό σωματείο δεν είναι ιδιωτικός φορέας. Γιατί το θεωρείς "καπέλωμα"? Για την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία μιλάμε (μας αρέσει, δεν μας αρέσει).
Δεν βλέπω το λόγο η ΕΣΟ να μην εγκρίνει αυτό το σεμινάριο.

Προσπαθούμε να δώσουμε λύση σ' ένα σοβαρό θέμα (αυτό της σχολής προπονητών). Αν η ΓΓΑ δεν ανταποκριθεί και πάλι, τότε η ΕΣΟ θα ξεκινήσει άμεσα τα δικά της σεμινάρια. Αλλά και πάλι το βασικό πρόβλημα δεν θα έχει λυθεί.
Εύχομαι η ΕΣΣΘΧ να φιλοξενήσει ένα τέτοιο σεμινάριο.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ε.Β.
Υ.Γ. Συγχαρητήρια για τις προτάσεις που κατέθεσες πριν λίγο καιρό. Αν μη τι άλλο, φανερώνουν μιά άδολη αγάπη για το σκάκι.

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους σκακιστές-προπονητές ότι το Φεβρουάριο του 2011 το ΙΕΚ Τριανδρίας με την τεχνική συνδρομή των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας προτίθεται να διοργανώσει πρόγραμμα προπονητικής σκακιού.
Το πρόγραμμα θα είναι διαρκείας δύο εξαμήνων. Θα διδαχτούν μαθήματα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών, Υπολογιστών, Γενικής Διδακτικής, Γενικής Προπονητικής, αλλά και σκακιστικά μαθήματα: Ιστορία του Σκακιού, Στρατηγική, Τακτική-Συνδυασμοί, Φινάλε. Το κόστος φοίτησης στα δημόσια ΙΕΚ ανέρχεται στα 360 Ευρώ ανά Εξάμηνο.
Οι τίτλοι που χορηγούν τα ΙΕΚ έχουν πανευρωπαϊκή αναγνώριση. Θα γίνει, ως εκ τούτου, προσπάθεια να εκδόσει και η ΓΓΑ το αναμενόμενο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΙΕΚ. Εξάλλου, ο καινούργιος ΓΓΑ απαιτεί σε πρόσφατο έγγραφό του να έχουν τα σωματεία πιστοποιημένους προπονητές, ώστε να εγγραφούν στα δυνάμει επιχορηγούμενα αθλητικά σωματεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει το πρόγραμμα είναι η συμμετοχή 20-25 εκπαιδευόμενων (αποφοίτων Λυκείου ή ΑΕΙ-ΤΕΙ). Καλό θα ήταν να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος (ασφαλώς όχι δεσμευτική), προκειμένου να διερευνηθεί εγκαίρως η δυνατότητα πραγματοποίησης του προγράμματος (μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στέλνοντας e-mail: bbetsakos@hotmail.com ).
Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι στη διάθεση του προγράμματος (εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων) θα βρίσκεται η εξαιρετική σκακιστική βιβλιοθήκη του αείμνηστου Γ. Ιωακειμίδη, ευγενική δωρεά της οικογενείας του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τριανδρίας (Αμοργού 29, Τριανδρία). Τα βιβλία έχουν καταλογογραφηθεί, και δανείζονται ύστερα από έκδοση της σχετικής κάρτας δανεισμού (παρουσία του ενδιαφερόμενου με την αστυνομική του ταυτότητα). Οι Σκακιστικοί Σύλλογοι Τριανδρίας θα παράσχουν κάθε βοήθεια, ώστε να λειτουργήσει το πρόγραμμα με τον επωφελέστερο για τη σκακιστική κοινότητα της πόλης μας τρόπο.
Βασίλης Μπετσάκος
Για το ΔΣ των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας

Μουτούσης Κωνσταντίνος είπε...

Οχι μονο γαλακτικες ζυμωσεις αλλα
και θαυμασιες γαλαξιακες ζυγωσεις
το σκακι προκαλει ! Γιατι δεν το λετε στην ΓΓΑ;
Τα εγνωριζε καιρο αυτα ο νυν προεδρος
της FIDE,
(ετη φωτος μπροστα απο την εποχη του...κυριολεκτικα !)
και σου λεει να παρω εγω μία το γκαλάκτικα, να ζυ-μωνεται [επειδη το εψαξα και ρωτησα , εκ του γαλλικου "monete" μου απαντησαν καποιοι φιλοι οτι παραγεται αυτο το ρημα - αυτο σιγουρα το ξερουν και στη ΓΓΑ] απο το σκακι μια χαρα η τσεπη μου ολ'αυτα τα χρονια !

Ανώνυμος είπε...

Που πάτε ρε παιδιά με 360 ψωροευρώ σε ένα εξάμηνο ;
Εδώ έχουμε 300 σε ένα διήμερο και έχουμε και παράπονο που δε μας αναγνωρίζουν οι κακοί στη Γ.Γ.Α.

Τι Ψυχολογίες, Παιδαγωγικά, Υπολογιστές, Γενικές Διδακτικές και άλλες αρλούμπες ;
Εδώ ολόκληρη Επιτροπή Προπονητών σας βεβαιώνει ότι σε δύο ημερίτσες γίνεσται πτυχιούχοι προπονητές και με τη βούλα.
Και μετά φταίνε οι βάρβαροι, αλλά εμείς δεν τους έχουμε ανάγκη, μπορούμε να βγάλουμε και μόνοι μας τα ματάκια μας.

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε…
Η τοποθέτηση του Βαγγέλη Βιδάλη θα ήταν εξαιρετική αν ξεκινούσε την ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Προπονητών σε χρονικά ουδέτερο σημείο. Σε αυτή την περίπτωση, τα πολύ σημαντικά θέματα που θίγει (Σχολή Προπονητών, Μητρώο Προπονητών, ΙΕΚ, κ.α.) θα βρίσκονταν σε πρώτη μοίρα και θα μπορούσαν να συζητηθούν απρόσκοπτα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πως η ΕΣΟ θα διοργανώσει ένα δικό της εκτενές σεμινάριο, με περισσότερες διδακτικές ώρες και ευρύτερη θεματολογία, ώστε η κατάρτιση των προπονητών να είναι πληρέστερη και με κόστος πάλι αναλογικά πολύ μικρότερο από αυτό της FIDE. Επίσης, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει πιο ουσιαστικά και αποτελεσματικά το ΙΕΚ Τριανδρίας που ανέφερε ο Βασίλης Μπετσάκος.
Δυστυχώς, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για την τοποθέτηση του Βαγγέλη στο δικό μου κείμενο. Έτσι τουλάχιστον δηλώνει και ο τίτλος («Περί Επιτροπής Προπονητών και μια απάντηση»). Για την Επιτροπή Προπονητών θα μπορούσε να δημιουργηθεί ξεχωριστό θέμα, ενώ η απάντηση θα μπορούσε να δημοσιευτεί ως σχόλιο στην δική μου τοποθέτηση. Φυσικά, δεν απαντά καθόλου στα βασικότερα ερωτήματα που έθεσα αναφορικά με το κόστος του σεμιναρίου της FIDE ή με την πραγματική ισχύ των διπλωμάτων που θα απονεμηθούν, γι’ αυτό και με τα όσα σχετικά γράφει θα ασχοληθώ στους «Προπονητικούς Διαλόγους». Εδώ θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ μόνο στα νέα θέματα, ξεχωριστά για το καθένα και όποτε διαθέτω χρόνο. Ελπίζω να τοποθετηθούν κι άλλοι, γιατί ο Βαγγέλης πράγματι ξεκινά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Για ξεκίνημα, θα παρατηρήσω ότι η επίθεση στον ταχυδρόμο είναι από πολύ παλιά προσφιλής μέθοδος όταν δεν μας αρέσει το μήνυμα που μεταφέρει. Σε τελική ανάλυση, δεν έχει καμιά σημασία αν είμαι εμπαθής αντιπαθητικός αντιπολιτευτικός λαϊκιστής τύπος που δεν κάνει καμιά άλλη δουλειά στη ζωή του από το αναζητά διενέξεις, ούτε αν υπήρξα το μοναδικό μέλος της Επιτροπής Προπονητών που άσκησε κριτική στην μεθοδολογία προώθησης του σεμιναρίου. Σημασία έχει αν τα στοιχεία που παρέθεσα είναι σωστά και αν η επιχειρηματολογία μου στέκει. Όσον αφορά λοιπόν στους ταχυδρόμους, η βασική πραγματική διαφορά είναι ότι εγώ απλά διατύπωσα μια άποψη, ενώ άλλοι αποφασίζουν κιόλας, π.χ. να δώσουν 100.000€ στο Ακρόπολις 2009 αλλά να μην διοργανώσουν τα σεμινάρια που έχει αποφασίσει η Επιτροπή Προπονητών.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Προφανώς δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε σε αντιπαράθεση ατόμων εδώ, ούτε να αποδείξουμε πόσα κιλά εθελοντισμού έχει προσφέρει ο καθένας μας στο σκάκι. Παρόμοιοι ανταγωνισμοί θυμίζουν κοκορομαχίες σχετικά με τον υπέρτερο ανδρισμό του καθενός και δεν με ενδιαφέρουν.
Θα τελειώσω επί του προσωπικού σχολιάζοντας την πρόταση «Και αν ο Η.Κ. νοιώθει ότι είναι μέλος αυτής της ομάδας, ας φροντίσει να έχει πιο υπεύθυνη στάση, με λιγότερους χαρακτηρισμούς και περισσότερες προτάσεις.» Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να θυμίσω στον Βαγγέλη Βιδάλη πόσες προτάσεις έχω κάνει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Προπονητών, ούτε πόσες έχουν κάνει άλλα μέλη της Επιτροπής. Για παράδειγμα, πρότεινα την δημιουργία ημερίδας με προπονητικά θέματα και, αφού η πρόταση έγινε καθολικά αποδεκτή και ψηφίστηκε στο ΔΣ της ΕΣΟ (12-12-2009), κατέθεσα εισήγηση της θεματολογίας. Επίσης, ανέλαβα να γράψω εκτενή εισήγηση σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να σχεδιαστεί για τα νεανικά προπονητικά κλιμάκια της ΕΣΟ. Σύμφωνα με την αλληλογραφία της Επιτροπής Προπονητών, μόνο ο Στράτος Γρίβας και ο ίδιος ο Βαγγέλης Βιδάλης προθυμοποιήθηκαν να αναλάβουν αντίστοιχες εισηγήσεις για άλλα θέματα. Δυστυχώς, μετά από αρκετές δοκιμές να «τετραγωνίσει τον κύκλο» των υποψήφιων ημερομηνιών, ο Βαγγέλης Βιδάλης μας ενημέρωσε ότι η ημερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 (ώρες 9:00-15:00), ημέρα και ώρα που ο Στράτος Γρίβας κι εγώ είχαμε ήδη δηλώσει (σε γραπτά μηνύματα) ότι δεν θα είμαστε διαθέσιμοι: ο Γρίβας είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις στο εξωτερικό κι εγώ συμμετείχα στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής. Κι έτσι η ημερίδα αναβλήθηκε για άγνωστη ημερομηνία.
Ουδέν κακόν αμιγές καλού, βέβαια. Η αποτυχημένη προσπάθεια για την ημερίδα της Επιτροπής Προπονητών οδήγησε στην μηνιαία ηλεκτρονική στήλη «Προπονητικοί Διάλογοι»: το πρώτο κείμενο που κατατέθηκε (Φεβρουάριος 2010) ήταν η εισαγωγή της εισήγησής μου για το αγωνιστικό πρόγραμμα σε αυτή την ημερίδα, με κάποιες αλλαγές στην διατύπωση. Ευχαριστώ τον Γάτο που μου έδωσε την ευκαιρία να διοχετεύσω μέρος της ενέργειας που είχα ήδη δαπανήσει σε μια παραγωγική μορφή και να μην πάει εντελώς χαμένη.