Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Προπονητικοί διάλογοιΤου Ηλία Κουρκουνάκη

Caveat Emptor

Στην ιστοσελίδα http://www.theschess.gr/ (της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Νομών Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής) έχει αναρτηθεί προκήρυξη ενός σεμιναρίου προπονητών, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε αυτό. Ο σχετικός σύνδεσμος ξεκινά με το ακόλουθο πρώτο άρθρο της προκήρυξης:

1. Σκοπός: Εκπαίδευση και πιστοποίηση προπονητών και δασκάλων του σκακιού σε διεθνές επίπεδο. Το σεμινάριο οργανώνεται από την Επιτροπή Προπονητών της F.I.D.E. (TRG), και τον “AMO Γαλαξίας” Θεσσαλονίκης, υπό την έγκριση της Επιτροπής Προπονητών της Ε.Σ.Ο.

Τα πράγματα στο ξεκίνημά τους δεν είχαν παρουσιαστεί έτσι. Αρχικά στο ίδιο άρθρο έγραφε: «…οργανώνεται από την Επιτροπή Προπονητών της F.I.D.E. (TRG), την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τον “AMO Γαλαξίας” Θεσσαλονίκης.», χωρίς να υπάρχει καμιά προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. για κάτι τέτοιο. Επιπλέον, στην κορυφή του κειμένου υπήρχε το λογότυπο της ΕΣΟ. Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν μόνο μετά από έντονες διαμαρτυρίες μου για την διαδικασία έγκρισης του σεμιναρίου.

Η αρχική πρόταση για έγκριση στην Επιτροπή Προπονητών καθιστούσε σαφές ότι επρόκειτο για συνδιοργάνωση της ΕΣΟ. Μάλιστα, δεν αναφερόταν το συγκεκριμένο παράβολο που έπρεπε να πληρώσουν οι συμμετέχοντες –αντί γι’ αυτό υπήρχε σημείωση ότι το παράβολο θα εξαρτιόταν από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Μια απλή ανάλυση των προδιαγραφών του σεμιναρίου (ως έχουν σήμερα) δείχνει ότι για λιγότερο από 10 «καθαρές» ώρες εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα πληρώσουν 280-360€ (+έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης). Δηλαδή, για κάθε διδακτική ώρα θα καταβάλουν 28-36€, σε ομαδική εκπαίδευση και με προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων 25-30 άτομα.

Ήδη την άνοιξη του 2009, η Επιτροπή Προπονητών είχε αποφασίσει τη διεξαγωγή αυτοχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων κάποια Σαββατοκύριακα κάθε χρόνο σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (αρχικά Θεσσαλονίκη και Αθήνα), με 8-12 «καθαρές» διδακτικές ώρες, μικρό κόστος για τους εκπαιδευόμενους και απονομή διπλωμάτων συμμετοχής χωρίς εξετάσεις. Ως υποψήφιος εκπαιδευτής είχε εγκριθεί ομόφωνα ο ίδιος που ορίζεται τώρα ως εκπαιδευτής στο σεμινάριο της FIDE.

Ενδεικτικά, με 25 συμμετοχές και 40€ παράβολο, ένα σεμινάριο της ΕΣΟ έχει έσοδα 1000€, επιτρέποντας αμοιβή 70€ ανά ώρα για 10ωρη εκπαίδευση και 300€ για γραμματειακά έξοδα και μετακίνηση/διαμονή/διατροφή, εφόσον χρειαστεί. Δηλαδή, προβλέπεται εξαιρετικά ικανοποιητική αμοιβή των εκπαιδευτών και υπάρχει τεράστια διαφορά στην οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευόμενων, προς όφελός τους. Αντί λοιπόν να προωθήσει το δικό της πρόγραμμα, και χωρίς να έχει σχετική αρμοδιότητα, αφού σύμφωνα με τον Διοικητικό Κανονισμό της ΕΣΟ ο ρόλος της είναι αποκλειστικά εισηγητικός προς το ΔΣ, η Επιτροπή Προπονητών προάγει την εμπορευματοποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων. Από εκπαιδευτική σκοπιά, με τα ίδια χρήματα οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν 7-9 σεμινάρια με τον ίδιο διδάσκοντα!

Η βασική διαφορά ανάμεσα στα σεμινάρια που έχει ήδη αποφασίσει η Επιτροπή Προπονητών και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της FIDE δεν είναι η εκπαιδευτική τους αξία, αλλά το οικονομικό κόστος για τα διπλώματα της FIDE. Αυτή η διαδικασία ανάδειξης προπονητών όχι μόνο παρακάμπτει πλήρως την ΓΓΑ, σημαίνει επίσης αποδοχή της πολιτικής της FIDE να πληρώνουν οι προπονητές περιοδική συνδρομή, προκειμένου η ισχύς του διπλώματός τους να ανανεώνεται. Συγκριτικά, ας φανταστούμε έναν απόφοιτο Σχολής Προπονητών να πλήρωνε στην ΕΣΟ περιοδικά για την ανανέωση ισχύος του διπλώματός του...

Επιπλέον, οι τίτλοι που απονέμει η FIDE πολύ σωστά δεν έχουν αναγνώριση από το ελληνικό κράτος, όπως πολύ σωστά δεν έχει αναγνωριστεί από την ΓΓΑ το παράτυπο μητρώο προπονητών της ΕΣΟ. Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, η FIDE έχει απονείμει διπλώματα προπονητών μόνο με αιτήσεις και παράβολο, χωρίς καθόλου εκπαίδευση και χωρίς εξετάσεις –και σε πολύ φτηνότερη τιμή! Προφανώς, τίποτε απολύτως δεν την εμποδίζει να κάνει το ίδιο και στο μέλλον, δηλαδή να δώσει ισότιμα διπλώματα σε άλλους που δεν θα πληρώσουν το ίδιο ποσό, δεν θα εκπαιδευτούν και δεν θα δώσουν εξετάσεις. Γι’ αυτό, είναι πολύ λογικό να αμφισβητείται η αξιοπιστία των ήδη απονεμηθέντων διπλωμάτων, αλλά και η εγκυρότητα όσων τυχόν απονεμηθούν στο μέλλον.

Φυσικά, κανείς δεν υποχρεώνεται να παρακολουθήσει το σεμινάριο της FIDE –ο καθένας μπορεί να κρίνει τι αξίζει για τον ίδιο εκπαιδευτικά ή ως δίπλωμα και αποφασίζει να συμμετάσχει ή όχι. Όταν όμως υπάρχει έγκριση της Επιτροπής Προπονητών, μοιάζει σαν η ΕΣΟ να προτρέπει υποψήφιους προπονητές ή και ήδη πρακτικούς προπονητές να πληρώσουν ένα σεβαστό ποσό για κάτι που πιθανότατα δεν θα έχει κανένα τυπικό αντίκρισμα αναφορικά με επαγγελματικά δικαιώματα και η ίδια η ΕΣΟ έχει ήδη αποφασίσει να προσφέρει με μικρότερο κόστος.

Προφανώς, θα μπορούσε (και ίσως θα έπρεπε) να είχε κατατεθεί αντίστοιχη εισήγηση για Σαββατοκυριακάτικα σεμινάρια της ΕΣΟ, στα πλαίσια που ήδη έχει αποφασίσει η Επιτροπή Προπονητών, με τον ίδιο διδάσκοντα, την ίδια θεματολογία και με αισθητά μειωμένο κόστος για τους συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις στην ήδη έτοιμη εισήγηση που απαιτούνται είναι ελάχιστες και ουσιαστικά χρειάζεται μόνο να προσδιοριστούν οι κατάλληλες ημερομηνίες.

Όλα αυτά, ενώ έχουμε σχετικά πρόσφατη την περίπτωση του «Ακρόπολις» 2009, το οποίο στοίχισε σχεδόν 100.000€ χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη πριν από την διεξαγωγή του. Όλα αυτά, ενώ το θνησιγενές σύστημα Διασυλλογικών Α΄ Εθνικής βρίσκεται ήδη σε αποσύνθεση. Όλα αυτά, σε μια χρονική συγκυρία στην οποία τα συνολικά ποσά που ζητούνται από τους υποψήφιους «πελάτες» δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα.

Caveat Emptor!

Σε δημιουργική νεοελληνική απόδοση «Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».

Ή, για όσους χρησιμοποιούμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, «παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα».

81 σχόλια:

καλοπροαίρετος είπε...

Πάντα είχα την ιδέα ότι ένας προπονητής σκακιού, ειδικά σε μικρές ηλικίες και σε χαμηλές δυναμικότητες (πάλι αυτό το Έλο…), πρέπει να είναι πρώτα αποδεδειγμένα, γιατί όχι και πιστοποιημένα, παιδαγωγός, παναπεί δάσκαλος, και κατόπιν όλα τα άλλα. Δεν είμαι ο μόνος, φαντάζομαι, που έχω, από διοργανώσεις για μικρές ηλικίες και ειδικά από το σχολικό σκάκι, την εμπειρία ότι κάποιοι από τους, κατά τον κ. Γρίβα (συνέντευξη στα «Τα Νέα», 2 Μαΐου 2008), διακόσιους, προπονητές σκακιού (ορισμένοι από αυτούς, «φερόμενοι ως», προσθέτω εγώ), είναι ανεπαρκείς, ίσως και ευθέως ακατάλληλοι από παιδαγωγικής πλευράς, για να διδάσκουν – όχι ειδικώς σκάκι, αλλά γενικώς. Η τυχόν κατοχή ή απόκτηση, στο επικείμενο σεμινάριο ή σε άλλο, τίτλου προπονητή FIDE δεν τους καθιστά, ένεκεν τούτου, λιγότερο ανεπαρκείς ή ακατάλληλους.

Ενδιαφέρον θα είχε αν και πόσοι από τους [έλληνες] ήδη κατόχους τίτλων προπονητών (μετρώ από τους σχετικούς πίνακες της FIDE: 7 FT, 10 FI, 1 NI, κανένας DI) θα προσέλθουν και θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο, με πρόθεση να αποκτήσουν, μετά από εξετάσεις, ανώτερο τίτλο.

Ανεξάρτητα από όλα αυτά, σεμνύνομαι να βλέπω έναν έλληνα στην ολιγάριθμη (71) παγκόσμια λίστα των FIDE Senior Trainers, παρέα με τους, π.χ., Chernin, Gurevich, Polgar, Seirawan, Dolmatov.

Αλήθεια, εκείνη η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 –και που πιστώνεται στον κ. Λουκά Ζαχείλα, ανώτερο στέλεχος του ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εξέλιξης και Κατάρτισης)– με την καθιέρωση ειδικότητας Προπονητή Σκακιού στα Δημόσια ΙΕΚ, τι εξέλιξη και αποτέλεσμα είχε, και τι επίδραση είχε/έχει η κατοχή του σχετικού πτυχίου στην επαγγελματική αποκατάσταση, στο αντικείμενο των σπουδών εννοείται, ενός αποφοίτου;

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του κου Κουρκουνάκη.

Οσον αφορά τα επαγγελματικα δικαιώματα τι ισχύει? Δηλαδή τι κίνητρο έχει κάποιος πρακτικός προπονητής να πάρει τον επίσημο τίτλο είτε της FIDE είτε της ΕΣΟ?

Vlassis είπε...

Η ιστορία επαναλαμβάνεται.... Όπως είπες αγαπητέ Ηλία με 40ευρώ θα μπορούσαμε να είχαμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Για ποιο λόγο κάποιος να πληρώσει περισσότερα από 700 (προσθέτω και 300 για διαμονή + μεταφορικά) για να κάνει το ίδιο πράγμα...
Επίσης ως μέλος του Συμβουλίου της ΕΣΣΝ Θ-Χ και υπεύθυνος για θέματα προπονητικής βρισκόμασταν σε επικοινωνία εδώ και ένα χρόνο με τον έφορο της ΕΣΟ ώστε να γίνει στη Θεσσαλονίκη το πρώτο σεμινάριο. Αντ' αυτού η Ένωση αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της το πως ακριβώς παραμερίζουμε θεσμικά εκλεγμένα όργανα, Ένωση και ΕΣΟ, και πως ακριβώς διαφημίζουμε Προπονητές μη θεσμικά εξουσιοδοτημένους να κάνουν αυτό το βήμα.
Σε εποχή λιτότητας κάποιοι συνεχίζουν να επιλέγουν τον δύσκολο και ακριβό τρόπο.
Ως πότε?

Ανώνυμος είπε...

Έχοντας μια μικρή εμπειρία σαν προπονητής σε παιδιά και μεγάλους σίγουρα (ειδικά σε μικρά) δεν μετρά να ξέρει κάνεις καλό σκάκι (αν και όσο βλέπω αμφιβάλω αν κάποιοι ξέρουν κι αυτό-δεν ξέρω αν τα λένε σωστά κάποια πιο προχωρημένα θέματα...ή αν μπορούν να τα δείξουν...).
Μετρά να έχεις την γνώση να κρατάς την ομάδα κοντά σου και να της μεταδίδεις αυτά που θέλεις.
Πχ θα βρεις κάποια άτακτα παιδιά (κι όχι μόνο κάτω των 12...) ,πρέπει να μπορείς να "επιβληθείς".
Φυσικά κάποιος πιο εξειδικευμένος σαν τον κ. Κουρκουνάκη πχ μπορεί να να εμβαθύνει καλύτερα σε αυτό που θέλω να πω

Ανώνυμος είπε...

Αρπαχτες,αρπαχτες,αρπαχτες...

Schrödinger's Cat είπε...

Ενημερωτικά, επειδή υπάρχει ολότελα διαφορετική εκτίμηση από τον πρόεδρο της Ε.Π. της ΕΣΟ, η απάντησή του θα δημοσιευτεί πιθανώς αύριο, σε ξεχωριστή ανάρτηση. Επίσης, θεωρώ απαραίτητο να διευκρινήσω, αν δεν είναι αυτονόητο, πως οι ενυπόγραφες συνεργασίες, όποιες κι αν είναι αυτές, εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους και όχι του διαχειριστή του ιστολογίου.

Ανώνυμος είπε...

Ε ρε Κάρποβ που τους χρειάζεται :)

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί Φίλοι,

Πραγματικά ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Κουρκουνάκη, το οποίο εμπεριέχει σοβαρούς προβληματισμούς στην προπονητική στην χώρα μας. Νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω περαιτέρω ενημέρωση, βάση των παρακάτω:

1. Το έτος 1950 η FIDE απένειμε τους πρώτους τίτλους GM, χωρίς να πραγματοποιηθούν νόρμες - κάπως έπρεπε να ξεκινήσει το σύστημα. Έτσι, και το έτος 2004 οι πρώτοι προπονητές της FIDE (ίσως γύρω στα 150 άτομα) έγιναν χωρίς εξετάσεις ή λοιπές πιστοποιήσεις - γιατί κάπως πάλι έπρεπε να ξεκινήσει το σύστημα. Φυσικά, υπήρχε σχετική Επιτροπή της FIDE που έλεγξε διεξοδικά τις αιτήσεις και αποδέχθηκε ή απέρριψε. Τώρα πλέον υπάρχουν κανονισμοί και διαδικασίες, με αποτέλεσμα ο αριθμός των πιστοποιημένων προπονητών παγκοσμίως να ανέρχεται σε 812.

2. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο οι εκπαιδευτικές ώρες είναι 15 και η ύλη προέρχεται από κορυφαίους FST προπονητές, ειδικά για παρόμοια σεμινάρια. Επίσης η πιστοποίηση γίνεται μέσω εξετάσεων και λαμβάνονται υπόψη η προπονητική ιστορία/προϋπηρεσία του προπονητή, καθώς και η δυναμικότητά του.

3. Συνήθως τα σεμινάρια της FIDE είναι διάρκειας 40 ωρών (όπως αυτό που θα γίνει στο Πόρτο Καρράς τον Νοέμβριο) και δίνονται οι 4 από τους 5 συνολικά τίτλους. Στο σεμινάριο της Καλλιθέας απονέμονται μόνο οι 3 από τους 5 τίτλους, λόγω περιορισμένης εκπαιδευτικής ύλης/ωρών. Αν θέλαμε να διοργανώσουμε «κανονικό» σεμινάριο τότε θα χρειαζόντουσαν δύο FST και το κόστος θα ήταν σαφώς πολύ μεγαλύτερο (σύμφωνα με τους κανονισμούς).

4. To παράβολο των 200 € (100 για FIDE και 100 για διοργανωτή) είναι το μικρότερο δυνατό που έχει επιβληθεί σε σεμινάριο. Ο διοργανωτής, σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπορεί να ζητήσει μέχρι 450 €.

5. Όλα τα οικονομικά στοιχεία των σεμιναρίων και των κανονισμών γενικά της TRG βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα της FIDE/TRG: http://trainers.fide.com.

Ανώνυμος είπε...

6. Η οικονομική συμμετοχή της ομοσπονδίας είναι μηδενική και η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς η Επιτροπή Προπονητών δεν χρειάζεται τη συγκατάθεση της οικείας ομοσπονδίας για να διοργανώσει σεμινάριο στην χώρα/περιοχή ευθύνης της. Αλλά φυσικά σεβόμαστε και την Ελληνική αλλά και κάθε ομοσπονδία, γι’ αυτό ως Επιτροπή Προπονητών της FIDE (TRG) θέλουμε και την ανέξοδη συμμετοχή της ΕΣΟ.

7. Φέτος η TRG θα κάνει (έκανε) αντίστοιχα σεμινάρια στην Τουρκία, Κύπρο, Λιβύη, Αμερική, Ελλάδα (Καλλιθέα και Πόρτο Καρράς), Κολομβία, Γεωργία, Ισπανία, Νότιος Αφρική, Ρωσία (!) κ.α., απόδειξη ότι ο συγκεκριμένος θεσμός είναι πλέον αποδεκτός και ο μοναδικός επίσημος παγκοσμίως.

8. Η FIDE είναι η παγκόσμια σκακιστική αρχή και οι αποφάσεις της είναι οδηγός. Σε λίγο καιρό οι προπονητές που θα στέλνουμε σε Ολυμπιάδες, Πανευρωπαϊκά, Νεανικά (και άλλα) πρωταθλήματα της, δε θα μπορούν να εισέλθουν στους αγωνιστικούς χώρους εάν δεν είναι διπλωματούχοι προπονητές της FIDE, όπως συμβαίνει και σε πολλά άλλα αθλήματα, σύμφωνα με τις αρχές της IOC.

9. Η Γερμανική, η Σλοβακική, η Ισπανική, κ.α. Ομοσπονδίες εναρμονίζουν πλέον το προπονητικό τους σύστημα και τους τίτλους τους σύμφωνα με το προπονητικό σύστημα της FIDE. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια το μόνο αποδεκτό σύστημα παγκοσμίως θα στηρίζεται σε αυτό που εφαρμόζει ήδη η FIDE.

10. Να σημειώσω τέλος ότι το σεμινάριο που θα γίνει στο Πόρτο Καρράς τον Νοέμβριο είναι επιχορηγούμενο από την IOC! Η τελευταία έχει προεγκρίνει στην Επιτροπή Προπονητών της FIDE παρόμοια σεμινάρια σε κάθε διοργάνωση «Παγκόσμια Νεανικά Πρωταθλήματα» για τα έτη 2009-2012. Ως Γραμματέας της Επιτροπής Προπονητών της FIDE, συμμετέχω και αιτούμαι σχετικά τις παραπάνω διαδικασίες και προγράμματα.

11. Τελειώνοντας να επαναλάβω ότι τίποτε δεν είναι υποχρεωτικό - ο καθένας διαβάζει, κρίνει και συμμετέχει εάν το επιθυμεί. Καλό όμως είναι να έχει πλήρη ενημέρωση από κάθε πλευρά…

12. Υ.Γ.: Για τον «καλοπροαίρετο»: Η λίστα των FST απαρτίζεται από 71 προπονητές, αλλά από αυτούς μόνο 20 έχουν άδεια να πραγματοποιούν σεμινάρια πιστοποίησης προπονητών της FIDE (κατόπιν προέγκρισης φυσικά της Επιτροπής Προπονητών της FIDE): Alburt, Azmaiparashvili, Beliavsky, Boensch, Chernin, Dvoretsky, Grivas, Gulko, Gurevich, Illescas, Jussupow, Khodarkovsky, Nogueiras, Mikhalchishin, Mohr, Petronic, Razuvaev, Tukmakov, Vera Gonzalez, Zapata.

13. Και μια μικρή απάντηση στο: «Ε ρε Κάρποβ που τους χρειάζεται»: Ο Karpov είναι απόλυτα ευχαριστημένος από τη συγκεκριμένη λειτουργία και από τις διεργασίες που θα συνεχίσει εάν τελικά κερδίσει τις εκλογές. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπονητών της FIDE είναι ο Adrian Mikhalchishin, για χρόνια αναλυτής του και βοηθός του στα ματς με τον Kasparov. Μέλη της είναι επίσης ο Uwe Boensch (Γερμανία) και Michael Khodarkovsky (Αμερική), προερχόμενοι από χώρες που ανοιχτά υποστηρίζουν τον Karpov. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να συνεργαζόμαστε αρμονικά για ότι πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του αθλήματός μας.

Με εκτίμηση,

Στράτος Γρίβας

Ανώνυμος είπε...

Δεν βλέπω κάτι το επιλήψιμο στην οργάνωση ενός σεμιναρίου προπονητών από τη FIDE και στη χώρα μας. Η συμμετοχή στο υπόψη σεμινάριο είναι προαιρετική. Επιπλέον η απόκτηση κάποιου τίτλου προπονητή της FIDE είναι ένα σημαντικό προσόν το οποίο ο μέχρι τώρα πρακτικός προπονητής θα «πουλήσει» στους μαθητές του ενσωματώνοντας ίσως στην τιμή των μαθημάτων του( ιδιαίτερων ή ομαδικών) το όποιο κόστος κατέβαλε για την απόκτηση /διατήρησή του.
Η ιδέα να οργανώσει η ΕΣΟ παρόμοια σεμινάρια είναι εξαιρετική, ειδικά εάν διδάσκων είναι ο Στράτος Γρίβας -αναμφίβολα ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής σήμερα- πάντως οι αναγνωρισμένοι από την παγκόσμια Ομοσπονδία τίτλοι έχουν άλλη αίγλη, άσχετα αν τους αναγνωρίζουν οι γραφειοκράτες της ΓΓΑ.
Πιστεύω ότι το αυξημένο κόστος του εν λόγω σεμιναρίου θα περιλαμβάνει και κάποιο είδος παραβόλου προς τη FIDE όπως γίνεται και για τους τίτλους GM-IM.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΣΟ ή η Παγκόσμια Ομοσπονδία, είναι πιο σχετική από τη ΓΓΑ για την απονομή τίτλων Προπονητών.
Πρέπει δε να τονίσουμε ότι η παρούσα κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, καθώς όποιος έχει 1005 ΕΛΟ και άνω αυτο-χρίζεται προπονητής και παίρνει σβάρνα τα σχολεία της γειτονιάς του για να διδάξει.

καλοπροαίρετος είπε...

@ Γρίβας

20 και όχι 71… Ε, τότε σεμνύνομαι διπλά :D

btw: Σκέφτηκα ότι η σημασία του λόγιου ρήματος σεμνύνομαι, που χρησιμοποίησα στο πρώτο σχόλιό μου και ξαναχρησιμοποιώ εδώ, δεν είναι ίσως ευκρινής σε όλους και ειδικά στους νεότερους. Λοιπόν, σύμφωνα με το ΛΚΝ (Τριανταφυλλίδης):

σεμνύνομαι: αισθάνομαι υπερήφανος και καμαρώνω για κάτι, για το οποίο αξίζει να παινεύεται και να καμαρώνει κανείς.

Vlassis είπε...

Νομίζω ότι η επιστολή του κ. Γρίβα είναι πραγματικά αρκετά κατατοπιστική. Απλά είναι ενημερωτική και δεν απαντάει ακριβώς στα θέματα που έχει αναπτύξει ο κ.Κουρκουνάκης.
Τα θέματα απ'ότι κατάλαβα επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

1. "Υπό την έγκριση της Επιτροπής Προπονητών". Θεωρείται ότι η επιτροπή θα αποδεχθεί αυτή την διαδικασία άρα και κατά συνέπεια η ΕΣΟ?

2. Υπήρχε αρχική πρόταση για έγκριση στην επιτροπή Προπονητών που ήταν διαφορετική από αυτή που παρουσιάστηκε?

3. Η Γ.Γ.Α. αναγνωρίζει αυτή τη διαδικασία ή η πιστοποίηση της FIDE απευθύνεται στους προπονητές των Ολυμπιάδων και των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων?

4. Πιστεύεται και εσείς (η ερώτηση απευθύνεται και στον κ.Κουρκουνάκη) ότι είναι απαραίτητο οι προπονητές να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους και να μην μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει μαθήματα ακόμη και σε ένα παιδί που μαθαίνει τις κινήσεις παρά μόνο οι προπονητές που θα είναι εγκεκριμένοι από την ΓΓΑ ?

Και μία ερώτηση που προκύπτει από το κείμενό σας (παρ 9). Στις χώρες που οι ομοσπονδίες τους έχουν συναινέσει με το πρόγραμμα της FIDE η εκάστοτε ΓΓΑ τους αναγνωρίζει τα εργασιακά δικαιώματα των προπονητών?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Vlassis,

Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το σκοπός του άρθρου μου δεν ήταν να απαντήσω σε κανένα, απλά να συμπληρώσω την ενημέρωση που επιχείρησε ο κ. Κουρκουνάκης, από τη σκοπιά της Επιτροπής Προπονητών της FIDE. Ξεκάθαρες απαντήσεις θα λάβετε αύριο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής προπονητών της ΕΣΟ κ. Βαγγέλη Βιδάλη.

Αλλά θα προσπαθήσω κι εγώ να δώσω κάποια άποψη.

1. Από όσο γνωρίζω από τον κ. Βιδάλη, ο κ. Κουρκουνάκης ήταν ο μοναδικός που μειοψήφησε στην εκ περιφοράς πρόταση/απόφαση. Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες και προφανώς το συγκεκριμένο σεμινάριο θα εγκριθεί (ή θα απορριφθεί) στο επόμενο Δ.Σ. της ΕΣΟ.

2. Το Αγγλικό version που έφτιαξα και έστειλα εγώ, αλλά και το Ελληνικό που έφτιαξαν άλλοι (και έχω στην κατοχή μου), αναφέρουν σαφώς τα 200 ευρώ (100 για FIDE και 100 για διοργανωτή). Τουλάχιστον για το Αγγλικό κείμενο εγγυώμαι ότι δεν έχει αλλάξει, καθώς έχει εγκριθεί και από την Επιτροπή Προπονητών της FIDE, όπως απαιτούν οι κανονισμοί μας.

3. Η ΓΓΑ ζει στον κόσμο της και δεν απαντάει στα σχετικά αιτήματά μας ως ΕΣΟ, εδώ και καιρό. Δεν ασχολείται με το σκάκι και προφανώς δεν την ενδιαφέρουν οι προπονητές του. Ως ΕΣΟ έχουμε ζητήσει από την ΓΓΑ να εγκρίνει τη διεξαγωγή προπονητικών σεμιναρίων με τη συνδιοργάνωσή τους με την FIDE, ανέξοδα (!) αλλά από όσο γνωρίζω δεν απαντούν.

4. Ναι, είμαι υπέρ της πιστοποίησης από ένα επίσημο φορέα, είτε αυτός λέγεται FIDE, είτε ΕΣΟ. Η ΕΣΟ, δυστυχώς, είναι έρμαιο των αποφάσεων ή των μη απαντήσεων της ΓΓΑ, ενώ η FIDE μπορεί και προχωράει, εκμεταλλευόμενη το σεβασμό της ως η Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού (ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας μας για την ηγεσία/ες της).

5. Στις περισσότερες χώρες η έννοια ΓΓΑ δεν υφίσταται όπως την γνωρίζουμε εδώ - στις περισσότερες χώρες όχι μόνο δεν επιχορηγεί το σκάκι, αλλά ούτε το αναγνωρίζει και ως άθλημα. Συνήθως ακολουθούν τις υποδείξεις της εκάστοτε επίσημης ομοσπονδίας, ενώ τον τελευταίο χρόνο σαφώς οι ομοσπονδίες τάσσονται υπέρ του συστήματος της FIDE - τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθησή μου από την καθημερινή μου επαφή με παγκόσμιες ομοσπονδίες. Τα «εργασιακά δικαιώματα» είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα – π.χ. στην Τουρκία (που είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το σύστημα της FIDE) έχουν προσληφθεί στα δημόσια σχολεία περίπου 20.000 εκπαιδευτές μετά από πιστοποίηση μέσω ομοσπονδίας.

Ελπίζω να βοήθησα.

Στράτος Γρίβας

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Η εκπαιδευτική ώρα στο σεμινάριο της FIDE είναι 45΄, επομένως όσα αναφέρω για τον εκπαιδευτικό χρόνο και τη χρέωση είναι ολόσωστα. Εφόσον η FIDE κρίνει ότι αυτός ο χρόνος είναι επαρκής για την ανάπτυξη κάθε θέματος, εμένα δεν μου πέφτει λόγος και αποδέχομαι τον ισχυρισμό της για την ποιότητα του σεμιναρίου. Από την αρχική μου τοποθέτηση είναι προφανές ότι εστιάζω σε άλλα σημεία του ζητήματος, κυρίως οικονομικής φύσης και εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης.

Ευχαριστώ τον Στράτο Γρίβα για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες, οι οποίες νομίζω ότι εμπλουτίζουν το αρχικό κείμενο και δεν έρχονται καθόλου σε αντίθεση με όσα έγραψα. Για παράδειγμα, επιβεβαιώνεται ότι ορισμένοι πήραν τον τίτλο του προπονητή μόνο με παράβολο και χωρίς εξετάσεις, καθώς και ότι η FIDE διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να απονείμει προπονητικούς τίτλους κατά την κρίση της, π.χ. με γεωγραφικά κριτήρια και παράβολο που θα αποφασίσει κατά περίπτωση. Η βασική διαφορά που βλέπω με τους αγωνιστικούς τίτλους είναι ότι οι προπονητές θα πρέπει να πληρώνουν περιοδικά την FIDE όποιο ποσό αυτή ορίζει, προκειμένου να ανανεώνεται η ισχύς των τίτλων.

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

@ Vlassis
Η κατοχύρωση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των προπονητών είναι προαπαιτούμενο για τη σωστή λειτουργία της σκακιστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί κανένας άλλος να διδάξει σκάκι σε παιδιά σε συλλόγους σε ερασιτεχνική βάση, απλά ότι δεν θα μπορεί να έχει το ίδιο κύρος, εφόσον υπάρχουν καταρτισμένοι και αξιοκρατικά διαπιστευμένοι προπονητές διαθέσιμοι, ούτε θα μπορεί να αμείβεται και να μένουν άνεργοι οι διπλωματούχοι. Για παράδειγμα, θα ήθελε κανείς να διδάσκουν στα σχολεία οποιοδήποτε άλλο άθλημα κάποιοι γυμναστές χωρίς την απαραίτητη δική τους εκπαίδευση;

Ανώνυμος είπε...

Ηλία,

Η FIDE μπορεί πλέον να απονείμει μόνο τον τίτλο του FST εκτός σεμιναρίων και αυτόν μόνο κατόπιν συγκεκριμένων και πολύ αυστηρών κανόνων και ψηφοφορίας μεταξύ της 5μελής Επιτροπής Προπονητών της. Όλοι οι υπόλοιποι τίτλοι απονέμονται (εδώ και χρόνια) μόνο έπειτα από παρακολούθηση σεμιναρίου και εξετάσεων.

Όσο για τους τίτλους και τις άδειες, νομίζω ότι δεν είσαι καλά ενημερωμένος. Οι τίτλοι είναι ισόβιοι και μόνο η άδεια εξάσκησης είναι 4χρονη (έπειτα από δύο χρόνια απονομής τίτλου). Γι’ αυτήν απαιτείται η καταβολή ενός μικρού ποσού και σε αντάλλαγμα δίδεται εκπαιδευτικό υλικό κ.α.. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ανανεώνεις την άδεια σου - μόνο όταν σου χρειάζεται. Αν π.χ. είσαι DI ή NI τότε θα πρέπει να πληρώνεις 7,5 ευρώ το χρόνο!

Στράτος Γρίβας

Ανώνυμος είπε...

Πιοί είναι οι κανόνες για να πάρει κανείς τον τίτλο του FST χωρίς σεμινάρια με τους ψήφους των πέντε ατόμων;

Τέλης

Ανώνυμος είπε...

1.2.1. FIDE Senior Trainer (FST)

1.2.1.1. Scope / Mission:
a. Lecturing in Seminars as Lecturer / Seminar Leader (if approved).
b. National examiner.
c. Trained players particularly with rating above 2450.

1.2.1.2. Qualification / Professional Skills Requirements:
a. Proposal/endorsement from his/her National Federation.
b. Minimum 10 years experience as a trainer in general or FIDE Trainer.
c. Holders of the titles GM or IM.
d. Achieved a career top FIDE ELO rating of 2450 (strength).
e. Knowledge of at least one foreign language besides of his/her native language, of the FIDE approved languages: Arabic, English, French, German, Portuguese, Russian and Spanish.
f. Has published materials like manuals, books or series of articles.
g. Proof of World/International successes, as below:

g1. Trainer of the Olympic medal winning team.
g2. Trainer of the World Champions.
g3. Trainer of Challengers of the World Champions (final match).
g4. Trainer of the Continental team gold medal winner.
g5. Trainer of the Continental individual champion.
g6. Trainer of more than 3 World Champions in Youth and Juniors’ categories.
g7. Trainer - Founder of chess schools, which developed a minimum of 3 IGM or 6 title players (GM, IM, and WGM).
g8. Trainer, who originated and developed educational systems and/or programs.

1.2.1.3. Title Award:

a. The application (Appendix 1) should be sent through his/her National Federation (mandatory).
b. It is strongly noted that the most important criteria of a FST title (obligatory / mandatory requirements) are: f. (Published material) and g. (World/International successes) and TRG will mainly focus on that. All other requirements can be treated as non-mandatory.
c. For the FST Title Award a ballot among the five TRG Board members will take place and a 70% positive number (Yes = 20% * Abstain = 10% * No = 0%) will be needed. If the application fails, the FIDE Trainer title may be awarded. The applicant is obliged to accept this procedure and fulfil the necessary payments.
d. TRG reserves the right to investigate and accept or reject any statement of the applicant, without any further explanation.

Ανώνυμος είπε...

Το πόσο υποχρεωτική ή όχι είναι η παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων αφήστε να το κρίνουμε σε 5-10 χρόνια.
Όπως σήμερα χρειάζεται να καταβάλουμε παράβολα για τα διακοσμητικά στοιχεία που λέγονται διαιτητές, πιθανόν να χρειαζόμαστε πιστοποιημένο προπονητή που θα έχει καθήκοντα αρχηγού ομάδας.

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Ευχαριστώ για την επιπλέον ενημέρωση. Όσον αφορά στην διαχρονική ισχύ των κανονισμών της FIDE, ας μου επιτραπεί να αμφιβάλλω, με βάση το ιστορικό της. Η ανανέωση της άδειας εξάσκησης ισοδυναμεί με αυτό που έγραψα για ισχύ του τίτλου (σε άλλη διατύπωση), ενώ φυσικά το ποσό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Και γιατί εξάλλου να υπάρχει;

Φυσικά, όλα αυτά δεν επηρεάζουν καθόλου τον βασικό ισχυρισμό του αρχικού μου κειμένου: εκπαίδευση που με τις προδιαγραφές της Επιτροπής Προπονητών έχει αποφασιστεί πριν από 1 χρόνο να παρέχεται σε λογικό κόστος για τους συμμετέχοντες, προσφέρεται από την FIDE σε πολλαπλάσιο κόστος με την έγκριση της Επιτροπής Προπονητών. Η διαφορά είναι ο τίτλος προπονητή της FIDE, την αξία του οποίου ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει κατά την κρίση του.

Ανώνυμος είπε...

Απ' ότι καταλαβαίνω, η ουσία της συζήτησης είναι αν το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ικανό να προσφέρει από μόνο του τα εφόδια στους συμμετέχοντες να έχουν τον βαρύγδουπο τίτλο του "FIDE Trainer" με όσα αυτό θετικά αυτό συνεπάγεται γι' αυτούς από πλευράς προώθησης ή απλώς πρόκειται για μια "αρπαχτή" της FIDE, όπου με κάποιο "αλμυρό" κόστος μοιράζει τίτλους χωρίς΄κανένα αντίκρυσμα.

Υπάρχουν δύο σημεία που με προβληματίζουν και με κάνουν να στρέφομαι προς τη δεύτερη εξήγηση.

Το ένα είναι η μικρή διάρκεια του σεμιναρίου, που μου φαντάζει ιδιαίτερα ανεπαρκής για κάθε είδους ουσιώδη κατάρτιση.

Το δεύτερο και ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι, απ' ότι κατάλαβα, στο σεμινάριο μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει, χωρίς περιορισμό από άποψη προσόντων. Όμως, όπως σημείωσε και ο "καλοπροαίρετος", είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι προπονητής σε ενήλικους σκακιστές από το να είσαι σε παιδιά.

Σε σχέση με το πρώτο, όπου ο κ.Γρίβας είναι προφανώς από τους πλέον κατάλληλους με βάση τη δυναμικότητα και την προϋπηρεσία του, θα περίμενα να υπάρχουν κάποια, έστω στοιχειώδη, προαπαιτούμενα σε σχέση με τη δυναμικότητα των συμμετεχόντων.

Σε σχέση όμως με προπονητές σε παιδιά (σχολία, συλλόγους κ.λ.π.), όπου είναι και το πλέον επικίνδυνο, θα περίμενα οι συμμετέχοντες, προκειμένου να διαθέτουν οποιοδήποτε επίσημο ή ημι-επίσημο τίτλο να έχουν κάποιες γνώσεις παιδαγωγικής, οπότε θα περίμενα να τίθενται και σχετικά κριτήρια για τη συμμετοχή.
Δεδομένου ότι οι ενήλικοι σκακιστές μπορούν να κρίνουν από μόνοι τους, με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αυτή ή περίπτωση. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχουν, με ανατριχίλα, γίνει μάρτυρες του τρόπου αντιμετώπισης μικρών παιδιών από ορισμένους, λιγότερο ή περισσότερο "ισχυρούς", σκακιστές.
Σε αυτήν την περίπτωση θα με ενδιέφερε να γνωρίζω και τα παιδαγωγικά εχέγγυα του κ.Γρίβα (δεν το θέτω προσωπικά) ή οποιουδήποτε άλλου διδάσκοντος.

Εκτός και αν θεωρείται αυτονόητο ότι ο συγκεκριμένος τίτλος έχει να κάνει μόνο με εκπαίδευση ενήλικων, ή τέλος πάντων κάποιας δυναμικότητας έφηβων, σκεκιστών, όπότε καλό θα ήταν αυτό να τονίζεται κιόλας για να μη γίνονται σχετικές συγχίσεις.

RIZOPOULOS είπε...

Έχω κάποιες απορίες και θα ήμουν υπόχρεος εάν κάποιος φίλος μπορούσε να με βοηθήσει.
Καταρχήν νομίζω ότι το σκάκι ΔΕΝ είναι ΜΟΝΟ άθλημα ,όπως είναι τα υπόλοιπα αθλήματα (δηλαδή ΜΟΝΟ αθλήματα) και αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί ιδιαιτερότητες που δεν μπορούμε να παραβλέπουμε.
Αναφέρει ο Κος Κουρκουνάκης: ’Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί κανένας άλλος να διδάξει σκάκι σε παιδιά σε συλλόγους σε ερασιτεχνική βάση, απλά ότι δεν θα μπορεί να έχει το ίδιο κύρος, εφόσον υπάρχουν καταρτισμένοι και αξιοκρατικά διαπιστευμένοι προπονητές διαθέσιμοι, ούτε θα μπορεί να αμείβεται και να μένουν άνεργοι οι διπλωματούχοι. Για παράδειγμα, θα ήθελε κανείς να διδάσκουν στα σχολεία οποιοδήποτε άλλο άθλημα κάποιοι γυμναστές χωρίς την απαραίτητη δική τους εκπαίδευση;’ Τα χωρία (με δική μου υπογράμμιση) θεωρώ ότι είναι τα ‘κρίσιμα’ και τα ‘σκοτεινά’.
1ον στα περί κύρους: Το σκάκι δεν είναι ποδόσφαιρο, όπου μπορεί κάλλιστα κάποιος να είναι κορυφαίος προπονητής (π.χ Μουρίνιο ή Μπιλάρδο ή Λομπανόφσκι) ΧΩΡΙΣ να έχει καμία η μικρή έστω σχέση ΠΑΙΧΤΙΚΑ με το άθλημα. Οι προαναφερόμενοι ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ προπονητές δεν έχουν παίξει μπάλα! Κι όμως είναι(ή υπήρξαν) κορυφαίοι. Αυτό γίνεται στο σκάκι? Προφανέστατα ΟΧΙ. Ασφαλώς γνωρίζω ότι λ.χ ο κορυφαίος προπονητής Ντβορέτσκι –όντας ο ίδιος απλώς ΙΜ- έχει ‘βγάλει’ πολλούς GM, αλλά όπως και να χει ΔΕΝ γίνεται ο σκακιστικός προπονητής να μην είναι και Σκακιστής κάποιου επιπέδου. Δηλαδή δεν είναι τουλάχιστον οξύμωρο ο π.χ Χ έμπειρος Ομ.Μαιτρ να θεωρούμε ότι δεν έχει το προπονητικό κύρος κάποιου ‘διπλωματούχου’ των 1700 ΕΛΟ ?? Και μάλιστα με ‘διπλώματα’ από παραβολάκια , αιτησούλες και σεμιναριάκια της FIDE(no comment). Μη τρελαθούμε κιόλας τελείως!
Εύχομαι δηλαδή να μην καταλήξουμε και στο θέμα των προπονητών όπως με τους σκακιστικούς ρέφερις, όπου υπάρχει πληθώρα ‘διπλωματούχων’ από δαύτους και με ‘νόρμες κληρώσεων’ και άλλα τέτοια βαρβάτα προσόντα, αλλά μερικοί απ’ αυτούς δεν ξέρουν τι είναι το Πατ….
2ον στα περί αμοιβών . Κε Κουρκουνάκη σε μια χώρα που δεν έχει επί παραδείγματι μητρώο κατασκευαστών, πολλά ζητάτε …., βέβαια όσο να ναι καταλαβαίνω ότι θα χτυπήσουμε και λίγο την ‘ανεργία’ στον κλάδο, αλλα, αλλα….

Ανώνυμος είπε...

Ηλία,

1. Οι κανονισμοί της FIDE στο συγκεκριμένο τομέα έχουν «δουλευτεί» για 5 χρόνια, έχουν ψηφιστεί και δεν βλέπω τον λόγο να αλλάξουν. Ίσως είναι άδικο να κατηγορούμε κάποιους κανόνες γιατί μπορεί να αλλάξουν.

2. Τα σεμινάρια που σχεδιάσαμε ως ΕΣΟ δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί και σε κάθε περίπτωση δεν έχω δεσμευθεί προσωπικά ότι θα τα κάνω. Ίσως να μπορείς προσωπικά να «τρέξεις» το θέμα και να τα πραγματοποιήσεις - δεν έχω κανένα πρόβλημα.

3. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται καταρχήν σε προπονητές που θα παρευρίσκονται έτσι κι αλλιώς στην Καλλιθέα (αυτή ήταν η αρχική ιδέα), συνεπώς δε θα έχουν το «επιπλέον» κόστος διαμονής-διατροφής.

4. Και όπως επαναλαμβάνω συνεχώς - δεν είναι υποχρεωτικό – ο καθένας κρίνει τι του ταιριάζει και τι θέλει και αποφασίζει ανάλογα.

Προς Ανώνυμος

1. Η Επιτροπή Προπονητών της FIDE έχει αναλύσει τη διάρκεια και πιστεύει ότι για τους 3 κατώτερους τίτλους είναι οριακά αρκετό (20 ώρες θα ήταν κάπως καλύτερα). Εξάλλου δε διδάσκουμε τους συμμετέχοντες πώς να παίζουν καλύτερο σκάκι, αλλά πως πρέπει να εκπαιδεύουν και επίσης παρέχουμε σχετικό υλικό. Μέσα στον Ιούλιο θα είναι έτοιμο (τυπωμένο) και το FIDE Syllabus το οποίο θα αποτελεί το επίσημο βιβλίο των σεμιναρίων. Του χρόνου θα βγάλουμε αντίστοιχο βιβλίο μόνο για τους δύο κατώτερους τίτλους, με πιο «πολύ» παιδαγωγικό υλικό. Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα, καθώς η Επιτροπή μου είναι σχετικά νέα - μόλις 1,5 χρόνο ζωής - αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο.

2. Η συμμετοχή σε σεμινάριο δεν σημαίνει και αυτόματα τίτλο προπονητή. Μπορεί και να μη δοθεί τίτλος, όπως έχει γίνει επανειλημμένα. Ο/Η συμμετέχοντας μπορεί να λάβει κανένα ή έναν από τους 3 τίτλους δυναμικότητας, ανάλογα με την αξία του και τις εξετάσεις του. Προφανώς δεν έχεις διαβάσει τον Κανονισμό Τίτλων της Επιτροπής Προπονητών - πιστεύω ότι καλό είναι να του ρίξετε μια ματιά για να δείτε τις περιγραφές των τίτλων και τα απαιτούμενά τους.

3. Το ότι έχω διδάξει στο ΙΕΚ προφανώς δεν θα σου είναι αρκετό. Αν ρωτάς αν έχω δίπλωμα παιδαγωγικής θα σου πω όχι. Αν ρωτάς αν έχω διδάξει (και πιστοποιήσει) εκατοντάδες παιδιά και προπονητές θα σου πω ναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που με έχει εμπιστευτεί τόσο το Ελληνικό Κράτος, όσο και η FIDE, ότι έχω τα εχέγγυα.

4. Εξάλλου νομίζω ότι το κάναμε ανατολικό ζήτημα… Όποιος νομίζει ότι του είναι αρεστό είναι καλοδεχούμενος να παρακολουθήσει - όποιος πάλι το απορρίπτει, πάλι φίλος θα είναι. Έτσι κι αλλιώς στο επάγγελμα του προπονητή η απόρριψη ή η επιβεβαίωση της κλάσης του γίνεται από τους ίδιους τους προπονούμενούς του και των επιτυχιών τους.

Στράτος Γρίβας

PFREN είπε...

Η διμή μου εκτίμηση, είναι ότι ο Στράτος απαντά σε ολα τα ερωτήματα που έθεσε ο Ηλίας, και δη τεκμηριωμένα. Άσχετο αν η τεκμηρίωσή του και οι αιτιάσεις του δεν με καλύπτουν προσωπικά...

PFREN είπε...

Και επίσης, θα ήθελα να δηλώσω ότι θεωρώ εαυτόν ΑΝΕΠΑΡΚΗ σήμερα για σοβαρό προπονητικό έργο- παρότι ήμουν από τους πρώτους Ομοσπονδιακούς προπονητές, με θητεία σε Εθνική Γυναικών και Εφήβων, μεταξύ 1988-1994 (το γιατί παραιτήθηκα είναι μια πολύ μακριά και πονεμένη ιστορία, που ασφαλώς δεν ενδιαφέρει), καθώς και από τους πρώτους που έκαναν σεμινάρια για νέους προπονητές. Ο Λόγος της ανεπάρκειας είναι απλός: Από το 1988 έχουν αλλάξει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ πράγματα τόσο στο αγωνιστικό σκάκι, όσο και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και προσωπικά δεν εναρμονίστηκα.
Να πω μόνο (η μάλλον να ομολογήσω), ότι εκείνα τα σεμινάρια που είχαμε κάνει τότε για την πρώτη φουρνιά των νέων προπονητών. ήταν ένα ανέκδοτο. Χωρίς να ερυθριάσω, θα σας πω ότι εν έτει 1992, είχα πάρει για πέντε (5) ώρες σεμιναρίου, από κοινοτικό επιδοτούμενο πρόγραμμα, το ευτελές ποσόν των 160.000 δραχμών (κάντε μία αναγωγή σε σημερινά λεφτά, και μην πέσετε από την καρέκλα σας). Ο μόνος λόγος που δεν αισθάνομαι σήμερα ενοχές για αυτήν την αρπαχτή, είναι ότι σε αυτόν το κύκλο σεμιναρίων της ΕΣΟ, υπήρξαν και κάποιοι που πήραν αρκετά περισσότερα χρήματα, χωρίς να κάνουν ούτε μία ώρα σεμινάριο!
Έτσι έχουν τα πράγματα, και ας βρεθεί κάποιος να με διαψεύσει.

Ανώνυμος είπε...

Το σεμινάριο είναι αρκετά ενδιαφέρον αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιους απευθύνονται οι διάφορες κατηγορίες. Θα χρησιμοποιήσω δύο παραδείγματα που μου φαίνονται αρκετά συνηθισμένα και αν μπορεί να βοηθήσει ο κος Γρίβας ή κάποιος άλλος να καταλάβουμε την διαφοροποίηση.

1) Προπονητής με FIDE 2200 και κάποιες επιτυχίες μαθητών του σε πανελλήνια σχολικά, αλλά όχι σε διεθνές επιπεδο μπορεί να γίνει Fide Instructor?

2) Εμπειρικός Προπονητής με FIDE 1900 (δηλαδή πολύ παραπάνω από το 1700 που ζητάει το National Instructor) με κάποιες επιτυχίες μαθητών σε πανελληνια σχολικά μπορεί να γίνει National Instructor ακόμα και αν δεν έχει τα δύο χρόνια σαν Development Instructor που αναφέρονται σαν απαιτούμενο?

Πως δουλεύει δηλαδή το σύστημα απόδωσης τίτλων? Πρέπει να πληρείς όλα τα κριτήρια ή αν είσαι πολύ καλός στο ένα μπορείς να ισοσταθμίσεις την απουσία του άλλου (π.χ το δεύτερο παράδειγμα).

Επίσης υπάρχουν εξετάσεις ή όλα κρίνονται με βάση τα τυπικά προσόντα (Προσωπικό Rating και αποδώσεις μαθητών)?

Ανώνυμος είπε...

Οι απαντήσεις είναι:

1. Ναι
2. Ναι
3. Υπάρχουν εξετάσεις και κρίνει ο εκπαιδευτής παίρνοντας ύπόψη του όλα τα ανωτέρω, ακόμα και τη "συμμετοχή" κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Στράτος Γρίβας

Vlassis είπε...

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Στράτο που απάντησε σε ότι ρωτήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζει αυτό που κάνει και αυτό είναι θετικό από μόνο του.
Θα ήθελα λοιπόν εδώ να κάνω μία παρατήρηση. Επειδή λοιπόν μίλησα στο παρελθόν αρκετές φορές με τον κ. Βαγγέλη Βιδάλη και του ζήτησα να αναλάβουμε σαν ΕΣΣΝΘ-Χ να διοργανώσουμε αυτό το σεμινάριο μου είχε πει ότι όντως θα γινότανε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο σεμινάριο.
Η ερώτησή μου είναι γιατί να μη γίνει σε συνεργασία με την ΕΣΣΝΘ-Χ όπως του πρότεινα? Γιατί ενώ η επιτροπή προετοιμάζεται εδώ και καιρό γι' αυτό το σεμινάριο δεν προλάβατε να έχετε την σύμφωνη γνώμη της ΕΣΟ (επιτροπής προπονητών) και της ΕΣΣΝΘ-Χ και αντ' αυτού προτιμάται τη συνεργασία ενός μόνο σωματείου (ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ) και όχι ολόκληρης της ΕΝΩΣΗΣ.
Εμένα Στράτο αυτό είναι που με στεναχωρεί, ότι όπως φτιάξαμε πρωτάθλημα Α' Εθνικής 34 ομάδων και τώρα ψαχνόμαστε με το ίδιο τρόπο λειτουργούμε και τώρα και αντί να το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη και γενικά στα κέντρα των Ενώσεων, διαρκώς απομακρυνόμαστε και κάνουμε τα πράγματα δύσκολα αυξάνοντας τα έξοδα.
ΜΦΧ

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Vlassis,

Η απάντηση είναι απλή - το σωματείο έκανε πρόταση στην Επιτροπή Προπονητών της FIDE, αναλαμβάνοντας τα έξοδα. Εάν είχαμε πρόταση από την ΕΣΟ ή της ΕΣΣΘΧ, χαρά μας θα ήτανε επίσης.

Μήπως ο Βαγγέλης εννούσε τα "Ελληνικά" σεμινάρια?

Στράτος Γρίβας

RIZOPOULOS είπε...

Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Έχω personal rating FIDE 2150(rating peak) , έχω κάνει νούλα με τον Μπανίκα (μαύρος και με Μπένκο, οπότε είναι σαν νίκη…),και έχω συντρίψει τον PFREN σε μπλιτς (μετά από 10 διαδοχικές ήττες) . Αποδόσεις μαθητών: Έχω μάθει στην 2χρονη κόρη μου να αναγνωρίζει τα σκακιστικά βιβλία με την Ιαχή: ‘Κάκιιι’ ώστε να μην τα μετατρέπει σε χαρτοπόλεμο- εκτός και αν δεν έχουν πολλά διαγράμματα που της αρέσουν- η δε 5χρονη είναι πραγματικά το καμάρι μου, έχει ήδη μάθει το ματ του βοσκού ή ναπολεόντειο στο πιο κυριλέ. Διαθέτω επίσης 750 ευρώπουλα σε cash. Με συνδυασμό των παραπάνω τι ‘αγοράζω’ από Κιρσάν ? Εξυπακούεται ότι υπογράφω αν απαιτείται πάραυτα χαρτί μετανοίας δια τας τυχόν ‘κακίας’ που έχω ξεστομίσει κατά καιρούς εναντίον του ‘Ιερατείου’….. Αχ PFREN ,PFREN τα ευρώπουλα μας καιν!

Ανώνυμος είπε...

@ ανώνυμο
"προφανώς το συγκεκριμένο σεμινάριο θα εγκριθεί (ή θα απορριφθεί) στο επόμενο Δ.Σ. της ΕΣΟ."

Ουδέν σχόλιο. Απλά θυμίζω ότι η χρήση λογότυπου δίχως προηγούμενης έκγρισης του φορέα, επιφέρει ακομα και ποινικές ευθύνες,

...λεπτομέρειες θα μου πείτε μπροστά σε άλλα που γίνονται στο ελληνικό σκάκι.

ΚΛ

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Ριζόπουλε,

Από τον Κιρσάν δεν ξέρω τι μπορείτε να αγοράσετε (θέμα μεταξύ εσας και αυτού), από το σεμινάριο όμως μπορείτε να λάβετε έγκριση να συνεχίσετε να προπονείτε μόνο την δίχρονη κορούλα σας!

Θεωρώ οτι κάνετε χιούμορ και το επαναλαμβάνω.

Στα σοβαρά όμως, σας συνιστώ πριν αποκομίσετε άποψη, να παρακολουθήσετε ή να ενημερωθείτε από κάποιον γνωστό σας για τα σεμινάρια - ίσως και να το δείτε θετικά. Μην έχετε αρνητική θέση για κάτι που δεν γνωρίζετε.

Στράτος

RIZOPOULOS είπε...

Αξιότιμε κύριε Γρίβα, (και το αξιότιμε δεν είναι τύπος ευγενείας αλλά το εννοώ) και πως μπορεί να είναι διαφορετικά όταν απευθύνομαι σε έναν Μεγάλο Διεθνή Μαιτρ και έναν εκ των ισχυρότερων παικτών που έχει αναδείξει το ελληνικό σκάκι με διεθνή αναγνώριση και δάφνες. Στο φτωχό η ρομαντικό (πες τε το όπως θέλετε) μυαλό μου η ιδέα να ‘ποσοτικοποιείται’ η ‘προπονητοσύνη’ –και συγγνώμη για τον νεολογισμό- με τις ‘επιτυχίες’ των μαθητών, ηχεί ως ‘παρά φύση’ βιασμός της ίδιας της υπόστασης και του ρόλου του σκακιού .
Υ.Γ. Καμιά προσωπική χροιά εναντίον σας δεν περιείχε το προηγούμενο σχόλιο μου, ούτε το παρόν, παρά μόνον απόψεις μου γενικής φύσεως.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Ριζόπουλε,

Την πιστοποιημένη, υπεύθυνη και σοβαρή προπόνηση την οφείλουμε πρώτα απ΄ όλα στους γονείς των παιδιών που «ματώνουν» σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Φυσικά όταν αναφερόμαστε σε παιδιά σχολείων επιθυμούμε απλά και μόνο να διαδώσουμε το άθλημά μας.

Η άποψή μου για «μονάδες μέτρησης» αναφέρεται απλά σε ανώτερο επίπεδο όπου και ο προπονητής αλλά και ο προπονούμενος είναι συνειδητοποιημένοι και συνεργάζονται με κοινούς σκοπούς.

Και σε τελική ανάλυση δεν είναι κακό να προσπαθούμε να παντρέψουμε τον ρομαντισμό με τον επαγγελματισμό – το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ένας κορυφαίος σκακιστής δεν αγωνίζεται μόνο για τα χρήματα (επαγγελματισμός) αλλά και για το ίδιο το σκάκι (ρομαντισμός).

Στράτος

Ανώνυμος είπε...

Aπλά η διοίκηση της ΕΣΟ είναι πραγματικά ανύπαρκτη, εδώ και πολλά χρόνια. Και το θέμα των προπονητών θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και μια δεκαετία, αλλά κανείς δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό το θέμα. Τα ίδια και τα ίδια ακούμε. Τώρα το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ανατροπή της επιτυχημένης διοίκησης της ΕΣΣΝΑ από άτομα αρεστά στον πρόεδρο.Oμως η υπομονή του κόσμου έχει αρχίσει να εξαντλείται. Η ΕΣΟ παροσιάζει εικόνα διάλυσης. Ούτε σκακιέρες για τα σχολικά δεν είχε να δώσει στις Ενώσεις.

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους σκακιστές-προπονητές ότι το Φεβρουάριο του 2011 το ΙΕΚ Τριανδρίας με την τεχνική συνδρομή των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας προτίθεται να διοργανώσει πρόγραμμα προπονητικής σκακιού.
Το πρόγραμμα θα είναι διαρκείας δύο εξαμήνων. Θα διδαχτούν μαθήματα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών, Υπολογιστών, Γενικής Διδακτικής, Γενικής Προπονητικής, αλλά και σκακιστικά μαθήματα: Ιστορία του Σκακιού, Στρατηγική, Τακτική-Συνδυασμοί, Φινάλε. Το κόστος φοίτησης στα δημόσια ΙΕΚ ανέρχεται στα 360 Ευρώ ανά Εξάμηνο.
Οι τίτλοι που χορηγούν τα ΙΕΚ έχουν πανευρωπαϊκή αναγνώριση. Θα γίνει, ως εκ τούτου, προσπάθεια να εκδόσει και η ΓΓΑ το αναμενόμενο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΙΕΚ. Εξάλλου, ο καινούργιος ΓΓΑ απαιτεί σε πρόσφατο έγγραφό του να έχουν τα σωματεία πιστοποιημένους προπονητές, ώστε να εγγραφούν στα δυνάμει επιχορηγούμενα αθλητικά σωματεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει το πρόγραμμα είναι η συμμετοχή 20-25 εκπαιδευόμενων (αποφοίτων Λυκείου ή ΑΕΙ-ΤΕΙ). Καλό θα ήταν να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος (ασφαλώς όχι δεσμευτική), προκειμένου να διερευνηθεί εγκαίρως η δυνατότητα πραγματοποίησης του προγράμματος (μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στέλνοντας e-mail: bbetsakos@hotmail.com ).
Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι στη διάθεση του προγράμματος (εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων) θα βρίσκεται η εξαιρετική σκακιστική βιβλιοθήκη του αείμνηστου Γ. Ιωακειμίδη, ευγενική δωρεά της οικογενείας του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τριανδρίας (Αμοργού 29, Τριανδρία). Τα βιβλία έχουν καταλογογραφηθεί, και δανείζονται ύστερα από έκδοση της σχετικής κάρτας δανεισμού (παρουσία του ενδιαφερόμενου με την αστυνομική του ταυτότητα). Οι Σκακιστικοί Σύλλογοι Τριανδρίας θα παράσχουν κάθε βοήθεια, ώστε να λειτουργήσει το πρόγραμμα με τον επωφελέστερο για τη σκακιστική κοινότητα της πόλης μας τρόπο.
Βασίλης Μπετσάκος
Για το ΔΣ των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους μιά φορά πολιτισμένος διάλογος!

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Σε διαφορετική ανάρτηση, ο Βαγγέλης Βιδάλης επιχείρησε να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο θέμα, αφού πρώτα έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισαγωγή αναφερόμενος σε άλλα ζητήματα, όχι άμεσα συνδεδεμένα με το σεμινάριο της FIDE. Επαναφέρω εδώ τη σχετική συζήτηση, όντας υποχρεωμένος να απαντήσω σε μερικές από τις παρατηρήσεις του.
Ο Βαγγέλης Βιδάλης αναφέρει ότι «Ο Η.Κ. ήταν το μόνο από τα 8 μέλη της Ε.Π. που ετάχθη κατά του συγκεκριμένου σεμιναρίου.» Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Ήμουν ο μοναδικός που έφερε κάποια αντίρρηση, όχι όμως κατά του σεμιναρίου. Προφανώς δεν είμαι καθόλου κατά του σεμιναρίου της FIDE. Προσωπικά δεν έχω καμιά απολύτως αντίρρηση που το διεξάγει, με τις μεθόδους που το διεξάγει και απονέμοντας τα διπλώματα που απονέμει. Και μπράβο στον Στράτο Γρίβα που δραστηριοποιείται διεθνώς με επιτυχία. Η αντίρρησή μου ήταν ως μέλος της Επιτροπής Προπονητών, και ήταν αντίρρηση στην μεθοδολογία σύνδεσης του σεμιναρίου με την ΕΣΟ και την Επιτροπή Προπονητών της ΕΣΟ.
Πρώτ’ απ’ όλα, η Επιτροπή Προπονητών δεν είναι αρμόδια να εγκρίνει ένα τέτοιο σεμινάριο από μόνη της. Θεσμικά, η Επιτροπή Προπονητών εισηγείται στο ΔΣ της ΕΣΟ και αυτό αποφασίζει. Επομένως δεν επιτρέπεται να εγκρίνει από μόνη της και κάθε επίσημη δημοσίευση της έγκρισής της επιχειρεί να προκαταβάλει μια απόφαση του ΔΣ. Δηλαδή, αν τώρα η ΕΣΟ αποφασίσει να υποστηρίξει το σεμινάριο, θα φαίνεται σαν η Επιτροπή Προπονητών να προαποφάσισε για την υποστήριξη. Επίσης, θα φαίνεται σαν πριν από την Επιτροπή να είχαν προαποφασίσει οι διοργανωτές για την έγκριση της Επιτροπής Προπονητών (και νωρίτερα, όπως έχω ήδη γράψει ότι άλλαξε, φαινόταν σαν οι διοργανωτές να είχαν προαποφασίσει για την συνδιοργάνωση του σεμιναρίου από την ΕΣΟ). Τι λένε άραγε όλα αυτά για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΣΟ;
Δεύτερο, όπως έχω ήδη γράψει στο αρχικό κείμενο, η εισήγηση που προωθήθηκε από τον Βαγγέλη Βιδάλη δεν ανέφερε ακριβές κόστος, αλλά σημείωνε ότι το κόστος ανά άτομο θα εξαρτιόταν και από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Μάλιστα, ο ίδιος έκρινε την πρόταση ως «συμφέρουσα οικονομικά» (χωρίς βέβαια να γράφει για ποιον). Μόνο αργότερα, όταν διαμαρτυρήθηκα, συγκεκριμενοποιήθηκε το ποσό και μπορούσε να γίνει ουσιαστική συζήτηση για το κόστος. Και γι’ αυτό έγραψα ήδη αναλυτικά.
Έπειτα, ο Βαγγέλης Βιδάλης αναφέρει «οι αναφορές για υψηλές δαπάνες είναι απλά για λόγους λαϊκισμού» και σχολιάζει ότι το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε όσους θα βρίσκονται στην Χαλκιδική έτσι κι αλλιώς, με αφορμή τα Νεανικά Πρωταθλήματα. Φυσικά, αν ήθελα να λαϊκίσω θα είχα αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένας προφανής λόγος γιατί να μην διοργανώσει η ΕΣΟ τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια που έχει προτείνει η Επιτροπή Προπονητών στον ίδιο χώρο και χρόνο, ανταγωνιστικά με την FIDE, πάλι με κύριους αποδέκτες τα ίδια άτομα και με κόστος 40€ ανά άτομο αντί για 280-360€, δηλαδή 7-9 φορές πάνω. Υποθέτω ότι ο Στράτος Γρίβας θα καθιστούσε τον εαυτό του διαθέσιμο στην ΕΣΟ όπως κάνει και στην FIDE, καθώς δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Προπονητών. Τώρα γιατί η ΕΣΟ δεν προχωρά στην διοργάνωση αυτών των σεμιναρίων, θα σας γελάσω –και δεν το θέλω…
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Πιο κάτω, ο Βαγγέλης Βιδάλης σχολιάζει «Οι αυθαίρετοι συσχετισμοί με το Ακρόπολις και το διασυλλογικό της Α’ εθνικής, αποδεικνύουν ξεκάθαρα τις προθέσεις του Η.Κ.». Εδώ και σε άλλα σημεία επιτίθεται στις προθέσεις μου και όχι στα σχόλια που κάνω, αναφαίρετο δικαίωμά του ως πολιτικό ον, καθώς την ίδια τακτική έχουν ακολουθήσει πριν από αυτόν κι άλλοι στην ΕΣΟ. Ο ίδιος μπορεί να έχει πολύ καλύτερες προθέσεις από τις δικές μου, να είναι αγνότερος εργάτης του σκακιού και να σκέφτεται τους σκακιστές πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Όμως η πραγματική πολιτική σου φαίνεται στις πράξεις σου και στον τρόπο που διαθέτεις του πόρους σου (π.χ. χρήματα, υλικό, ανθρώπινο δυναμικό). Νομίζω ότι από το σύνολο της εισήγησής μου γίνεται ξεκάθαρο ότι απορρίπτω την έγκριση του σεμιναρίου επειδή η ΕΣΟ εφαρμόζει συστηματικά μια πολιτική σύμφωνα με την οποία οι σκακιστές πληρώνουν όλο και περισσότερα εκεί που δεν θα έπρεπε. Ειδικότερα, σε μήνυμα προς τα μέλη της Επιτροπής Προπονητών σημείωνα «από την πλευρά μου κρίνω ως ανεύθυνο να προτείνω την έγκριση από την Επιτροπή Προπονητών της ΕΣΟ (και κατ’ επέκταση από την ΕΣΟ) ενός σεμιναρίου με αδικαιολόγητα υψηλό κόστος και χωρίς επίσημο αντίκρισμα των διπλωμάτων που θα δοθούν –πολύ περισσότερο όταν αυτά θα είναι ισότιμα με διπλώματα που δόθηκαν χωρίς εξετάσεις και με αισθητά μικρότερο τότε κόστος για τους αιτούντες.» Ο Βαγγέλης γνωρίζει πολύ καλά ότι επικεντρώθηκα στην οικονομική διάσταση του σεμιναρίου της FIDE και στην πολιτική αδράνεια (που ισοδυναμεί με απόφαση) της ΕΣΟ, ώστε δεν υλοποιήθηκε η πρόταση των σεμιναρίων που πρότεινε η Επιτροπή Προπονητών. Επομένως, η σύνδεση με το Ακρόπολις 2009 και την Α΄ Εθνική δεν είναι καθόλου αυθαίρετη, γιατί έχει να κάνει με το σύνολο της πολιτικής της ΕΣΟ και τη θέση που έχουν δραστηριότητες όπως το σεμινάριο της FIDE σε αυτήν.
Ας πάνε λοιπόν όσοι θέλουν στο σεμινάριο της FIDE στην Χαλκιδική, ως υποψήφιοι προπονητές ή ως πελάτες. Αλλά έχοντας όσο πληρέστερη πληροφόρηση γίνεται, δηλαδή γνωρίζοντας τι αγοράζουν και ποιος δεν τους έδωσε την ευκαιρία να το αποκτήσουν σε λογική τιμή.
Caveat Emptor!

Ανώνυμος είπε...

Dyo erwtiseis ston k. Kourkounaki me olh th kalh diathesh:

1. Pistevete pragmatika oti ena ptyxio ths eso exei thn idia aksia kai anagnwrisimothta me ena ths fide?

2. An einai toso efkolo na organwthei to idio seminario me 40 euro anti 300, giati den kanete mia protash na to diorganwsete o idios?

Nomizw oti tote tha mas peisete kai gia tis agnes ethelontikes sas protheseis.

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Νομίζω ότι και οι δύο ερωτήσεις απαντώνται εύκολα από όσα έχω ήδη γράψει, π.χ. αναφορικά με το κύρος των διπλωμάτων της FIDE.
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ούτε η ΕΣΟ διαθέτει πια κύρος (και κάποια στιγμή πρέπει να το ανακτήσει), καθώς οι περισσότερες δραστηριότητές της έχουν απαξιωθεί από την δράση της διοίκησης. Γι’ αυτό, τα διπλώματα που τελικά θα έχουν κάποια ουσιαστική αξία θα είναι όσα βγουν μέσα από σωστά αξιοποιημένους μηχανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και της ΓΓΑ, ώστε επιπλέον να κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα στους απόφοιτους. Πρέπει απαραίτητα κάποια στιγμή να γίνει Σχολή Προπονητών, θέμα για το οποίο σχεδιάζω να γράψω εκτενέστερα κάποια στιγμή στην συζήτηση που ξεκίνησε ο Βαγγέλης Βιδάλης.
Όσο για το να διοργανώσω κάτι τέτοιο ο ίδιος, για λόγους προφανείς σε όσους γνωρίζουν την προσωπική μου ιστορία στο ελληνικό σκάκι, νομίζω ότι δεν θα ήταν συνετό να έχω οποιαδήποτε σχέση με την σημερινή διοίκηση της ΕΣΟ η οποία θα μου αποδίδει έστω και το παραμικρό χρηματικό έσοδο ή θα έχει να κάνει με χρηματικές συναλλαγές γενικά. Προτιμώ η δράση μου στα πλαίσια λειτουργίας της να περιορίζεται σε εθελοντική εργασία και να συνεισφέρω αφήνοντας σε άλλους όλα όσα έχουν να κάνουν με χρήμα στην ΕΣΟ.
ΥΓ.: απαντώ με όλη την καλή διάθεση, αλλά διατηρώ το δικαίωμα να μην απαντήσω σε μελλοντικές ερωτήσεις χωρίς υπογραφή

Kostas Oreopoulos είπε...

Το άθλημα Σκάκι δεν έχει επιστημονική προσέγγιση. Τι χαρτί από την FIDE...

Δεν είναι τυχαίο που όλο και πιο πολύ μικροί γίνονται GM. Έχουν τα φυσικά προσόντα, και μετά επαφή με την πληροφορία. Ο παράγοντας προπονητής " μεταφορέας πληροφορίας" έχει πολύ μικρότερη σημασία.

Για μένα πολύ σημαντική είναι η δημιουργία προτύπων "τεστ" για μια ενδεικτική μέτρηση των "ικανοτήτων" του αθλητή. Ανάλογα με τις ικανότητες, μπορείς να διαμορφώσεις και την εκπαίδευση και να έχεις τις προσδοκούσες απαιτήσεις

Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό.

Το έχω επαναλάβει σε αρκετά ποστ, αλλά αλλη μιά φορά δεν βλάπτει.
Το σκάκι είναι παιχνίδι μνήμης (δεν είναι κακό αυτό. Και η επιστημονική ικανότητα στην μνήμη βασίζεται)
Πρέπει λοιπόν να γίνονται τεστ για την διαπίστωση των δυνατοτήτων του "μαθητή"

1) Η procedural memory (ένα είδος implicit memory). Τέτοια τεστ είναι περίπου τα IQ τεστ. Ουσιαστικά σου δίνουν patterns αριθμών, σχημάτων και λέξεων και περιμένουν να τα "ανακαλύψεις" ουσιαστικά μέσα από αναλογίες που έχει το μυαλό ήδη αποστηθίσει.

Στο σκάκι ίσως (θέλει μελέτη αυτό) παίζει ρόλο σημαντικό η ικανότητα γεωμετρικής συσχέτισης (κλασικό παράδειγμα η κλασική θυσία αξιωματικού).

Αυτό του είδους η μνήμη είναι υπεύθυνη για την απομνημόνευση και επεξεργασία αυτών που διδάσκει ο δάσκαλος. Σε κάθε επιστήμη , σε κάθε γνώση.

2) Η explicit memory. Βλέπω και θυμάμαι. Επίσης σημαντικό κομμάτι. Αν διαβάζεις ένα βιβλίο και θυμάσαι με λεπτομέρειες τι λέει και που. Αν βλέπει μια θέση και την θυμάσαι. Μια παρτίδα και την θυμάσαι κλπ

Επίσης σημαντικό να μετρηθεί η ικανότητα αυτή. Προσωπικά πιστεύω ότι όσο πιο μεγάλη ικανότητα έχει ο σκακιστής να θυμάται "φωτογραφικά", τόσο καλύτερα μετράει, μαθαίνει θεωρία κλπ κλπ.

Αν κάποιος έχει (1) και (2) έχει όλα τα εφόδια για να γίνει πολύ καλός παίκτης και σε μικρή ηλικία...

Είναι πιο σημαντικό να ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις από τον μαθητή σου , παρά να περιμένεις τα πάντα, και να απογοητεύονται όλοι (και ο προπονητής και ο ίδιος και η οικογένειά του)

Ανώνυμος είπε...

Dystyxws oi apantiseis sas me anagazoun na epimeinw.

1. Me liga logia mas lete oti seminaria proponitwn skakiou prepei na kanoun h GGA kai to Ypourgeio paideias kai oxi h ESO kai h FIDE? Nomizete oti yparxei estw kai enas sth GGA h sto ypourgeio pou na kseroun apo proponiseis skakiou? Emena pio poly mou fainetai ws kwlysiergeia wste oi hdh kathierwmenoi epaggelmaties proponites na stamatisoun opoiadipote prospatheia anadeiksis newn proponitwn.

2. Den sas eipa na plirwtheite gia tis ypiresies sas. Eipa na tis prosferete ethelontika gia na mas peisete gia tis agnes sas protheseis. Giati an kaneis den tis prosferei ethelontika tote einai logiko to kostos na einai 200 euro (h 300 opws lete, den kserw poso) kai oxi 40.

**** Exw grapsei polles fores anwnyma se afto to blog kai de nomiyw oti enoxlw kanenan. An enoxloun oi erwtiseis mou, afto einai allo thema.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ θα μιλήσω σαν παίκτης και θα συμφωνήσω με τον Κ. Ωραιόπουλο.
Ξέροντας ότι μπορώ σήμερα σε αντίθεση με άλλες εποχές να βρω GB σκακιστικού υλικού κάνοντας απλά ενα search στο νετ, τώρα πια δεν χρειάζομαι προπονητή...
Κάποιες απορίες που όλοι έχουν διαβάζοντας θα βρω τρόπο να τις λύσω.
Ένας προπονητής χρειάζεται πιο πολύ για την εκμάθηση του σκακιού σε παιδιά και σε αρχαρίους και εκεί μετρά και οι παιδαγωγικές γνώσεις.
Αυτά που μπορεί να τα μάθει ένας προπονητής σκακιού?
Δεν θα ξαναρωτήσω αν όσοι είναι ήδη προπονητές σκακιού έχουν αυτές τις ικανότητες-γνώσεις.

Vlassis είπε...

Για να κερδίζουμε χρόνο...
Αγαπητέ ανώνυμε... Ξέχνα ότι μιλάμε για σκάκι και μιλάμε για ένα άλλο άθλημα οποιοδήποτε σου έρχεται στο μυαλό (ποδόσφαιρο μπάσκετ πόλο χαντμπολ κλπ κλπ) και δες εκεί τις διαδικασίες. Σαφώς και κανένας στην ΓΓΑ δεν ξέρει από προπονήσεις ποδοσφαίρου,όμως αυτοί ορίζουν τις διαδικασίες και πως αυτό πρέπει να γίνει.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί Φίλοι,

Οι απόψεις σας είναι σεβαστές, όμως η πρακτική είναι εντελώς διαφορετική. Κάθε νέος GM παγκοσμίως έχει δουλέψει με πολύ κορυφαίους προπονητές για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Π.χ. ο Caruana δούλεψε από τα 6 του χρόνια μέχρι σήμερα με τους GM Miron Sher, Peter Nielsen και Alexander Chernin, σύμφωνα με τα στοιχεία που μου έδωσε ο πατέρας του.
Και η προσωπική μου εμπειρία και γνώση μου λέει οτι το internet και η ατομικότητα δεν "παράγει" κορυφαίους σκακιστές, αλλά φυσικά μπορεί να δώσει "μεσαίους" και μέτριους.
Και βέβαια με τον φίλο Κώστα διαφωνώ πλήρως - η αντιμετώπισή του είναι πολύ απλοϊκή.
Πρόσφατα, ο Mikhalchishin εφοδίασε τον Topalov με ασκήσεις στοχευμένης τακτικής, ως μέρος της προετοιμασίας του για το ματς με τον Anand. Και όταν πληρώνει αδρά για την προπόνησή του ο Topalov, μπορείτε άνετα να κατανοήσετε την ανάγκη του προπονητή.
Αλλά θα συμφωνήσω σε ένα μόνο θέμα: Ο προπονητής είναι σαφώς αναγκαίος για το πρώτο στάδιο (εκμάθηση - παιδαγωγική) και το τελευταίο (πρωταθλητισμός). Το ενδιαμέσο είναι προσωπική απόφαση του μελλοντικού προπονούμενου.
Στράτος Γρίβας

Ανώνυμος είπε...

Έκανα ένα μικρό λαθάκι. Οι προπονητές του Caruana:

Trainer: National Master Bruce Pandolfini
Dates: October 1998 - October 2000

Trainer: GM Miron Sher
Dates: October 2000 - October 2004

Trainer: IM Boris Zlotnik
Dates: November 2004 - March 2007

Trainer: GM Alexander Chernin
Dates: April 2007 - present

Στράτος Γρίβας

Ανώνυμος είπε...

Diladi agapite Vlassis proteinete na mh ginetai tipota mexri na ...ksypnisei h GGA kai na anagnwrisei proponites?? Meta exw adiko pou lew oti ola afta pou lete mou thymizoun syntexniakh antidrash apla gia kwlysiergeia?? An mporeite na kanete seminaria me 40 euro giati den kanete mia protash sthn ESO na proxwrisoun? Sthn Ellada mono logia akouw, apo prakseis mhden eis to phlikon...

Kostas Oreopoulos είπε...

@Γρίβας

Δεν κατάλαβα που διαφωνούμε. Δεν υποστηρίζω ότι η ατομικότητα θα δώσει ένα παίκτη του 2700. Κάθε άλλο. Αυτό απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια πολλών ανθρώπων για πολλά χρόνια. Αυτό που έγραψα συνοψίζεται στο εξής.

" Πριν προπονήσεις κάποιον, καλό είναι να ξέρεις τις προδιαγραφές του υλικού που προπονείς, έτσι ώστε ΚΑΙ το υλικό που θα χρησιμοποιήσεις και ο ρυθμός εκμάθησης και οι απαιτήσεις σου προς αυτόν και οι απαιτήσεις αυτού προς εσένα να είναι ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ"

Από εκεί και πέρα, προφανώς και χρειάζεται προπονητής για πολλούς λόγους
1) Είναι ουδέτερος παρατηρητής (γιαυτό και είναι καλό να υπάρχει εναλλαγή)
2) Αφού διαπιστώσει τις αδυναμίες σου, μπορεί να ετοιμάσει υλικό στοχευμένα που μόνος σου δεν μπορείς να το κάνεις με τίποτα.
3) Αν το κάνει συστηματικά μπορεί να έχει συστηματική εμπειρία από αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων.
κλπ κλπ

Άλλο αυτό το κομμάτι και άλλο το πρωτογενές υλικό. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι. Εργαλεία που θα μπορείς να ταυτοποιήσεις την ποιότητα του υλικού που προπονείς.

Μετά απλά περιέγραψα επιγραμματικά πως μπορεί να γίνει αυτό, διαπιστώνοντας απλά ότι αυτό το κομμάτι παραλείπεται ΤΕΛΕΙΩΣ, ενώ κατά την γνώμη μου είναι το σημαντικότερο από όλα. Όταν θέτεις ρεαλιστικούς στόχου, έχεις και αποτελέσματα.

Υπάρχει διαφωνία στο κομμάτι αυτό?

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να γίνω πιο σαφής για τον ανώνυμο ενδιαφερόμενο.
1. Η σωστή διαδικασία είναι να οργανωθεί Σχολή Προπονητών με συνεργασία ΓΓΑ και ΕΣΟ. Καθεμιά έχει να προσφέρει την δική της τεχνογνωσία και άλλα θετικά στοιχεία. Σε απουσία της Σχολής Προπονητών, η Επιτροπή Προπονητών έχει ήδη αποφασίσει να διοργανώσει σεμινάρια κατάρτισης αντίστοιχα με αυτό που διοργανώνει η FIDE, με πολύ μικρότερο κόστος.
2. Ποσώς με ενδιαφέρει να πείσω για τις προθέσεις μου και να συγκριθώ με άλλους ως προς το πόσα κιλά εθελοντισμού έχουμε προσφέρει. Αν κάποιος θέλει να κρίνει τις προθέσεις μου και όχι τα γραφόμενά μου, αυτό είναι δικό του θέμα. Για μένα, σημασία έχουν τα αντικειμενικά στοιχεία και τα επιχειρήματα. Έχω ήδη παρουσιάσει με αναλυτικά επιχειρήματα ότι, με την πολύ καλή αμοιβή των 700€ για 10 διδακτικές ώρες (+ έξοδα), θα μπορούσε να διοργανωθεί ένα σεμινάριο της ΕΣΟ με τον ίδιο εκπαιδευτή, τους ίδιους εκπαιδευόμενους και την ίδια θεματολογία. Δηλαδή, η Επιτροπή Προπονητών έχει αποφασίσει (με μεγάλη πλειοψηφία) να στηρίξει ένα σεμινάριο με πολλαπλάσιο κόστος (7-9 φορές επάνω!) αυτού που θα έπρεπε να διοργανώνει η ίδια.

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

@ Κώστας Ωραιόπουλος:
Τα θέματα που βάζεις είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αν και μου φαίνεται ότι είναι αρκετά και όχι ένα, ώστε να αξίζουν ξεχωριστή συζήτηση και να μην χάνονται σε άλλο θέμα. Προτείνω να ετοιμάσεις μια εισήγηση και να την καταθέσεις στον Γάτο ως ανεξάρτητο θέμα, για όποιο από αυτά σε ενδιαφέρει περισσότερο -ή και για όλα! Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει εξαιρετικά γόνιμη συζήτηση.

Ως προς την χρησιμότητα του προπονητή, φυσικά θα συμφωνήσω με τον Στράτο Γρίβα -μη μείνουμε και χωρίς δουλειά τέτοια εποχή... Πάντως και αυτό θα μπορούσε να είναι ξεχωριστό θέμα: ο ρόλος του προπονητή στο σύγχρονο σκάκι. Αν δεν το αναλάβεις εσύ, ίσως κάποια στιγμή το επεξεργαστώ για τους "Προπονητικούς Διαλόγους".

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Κώστα,

Όπως αναλυτικά το θέτεις τώρα και το καταλαβαίνω απόλυτα, θα συμφωνήσω μαζί σου σε γενικές γραμμές.

Στράτος

Ανώνυμος είπε...

Προφανώς θα συμφωνήσω με τα τελευταία λόγια του Κ. Γρίβα κι αυτό εννοούσα, δηλαδή ότι και οι κορυφαίοι χρειάζονται "βοηθούς" για θέματα που έχουν γραφτεί κι εδώ και για άλλα, αλλά ένας μέσος σκακιστής θα μπορούσε να ανέβει σκαλιά και μόνος.
Ήμουν έτοιμος να το γράψω αλλά νομίζω ότι οι GM δεν χρησιμοποιούν τους προπονητές όπως ένας αρχάριος ή ένα παιδί που είναι το θέμα μας πιο πολύ εδώ...
Έχουν γραφτεί κι εδώ άρθρα-να μην τα ξαναγράφουμε...

Kostas Oreopoulos είπε...

@Ηλίας Κουρκουνάκης

Ευχαρίστως να δοκιμάσω , αν και τα παραδείγματα θα είναι ως επι το πλείστον από τον χώρο τον μαθηματικών (απλά) , αφού από το σκάκι θα είναι αρκετά πιο κοπιαστικό (και είμαι και τεμπέλης :) ).

Επίσης θα ήθελα να πω ότι στο κομμάτι "πως παράγεται και θεμελιώνεται η γνώση" έχει χυθεί αρκετή μελάνι. Στις αρχές του 20αιώνα, οι μαθηματικοί ασχολήθηκαν αρκετά με το να θεμελιώσουν την ίδια την επιστήμη (και όχι κάθε κλάδο χωριστά). Ασχολήθηκαν με το πως παράγεται η γνώση , τι είναι "γνώση". Ασχολήθηκαν με την δημιουργία "θεωριών" από ένα σύνολο αξιωμάτων, με το τι είναι απόδειξη και με πολλά άλλα με αποκορύφωμα βέβαια (και σταθμό για την επιστήμη) τα περίφημα θεωρήματα μη-πληρότητα του Goedel

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Ναι, αλλά θα είναι ωραία ενασχόληση για το καλοκαίρι!

Ametanoitos είπε...

Εγω διαφωνώ με τον κ Ωραιόπουλο για τις "θεωρητικού" περιεχομένου απόψεις του πάνω στο Σκάκι και θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε την δυνατότητα σε ένα άλλο ποστ να αντιπαρατεθούμε με ωραίο και γόνιμο τρόπο.

Όσο αφορά το θέμα Προπονητής Σκακιού θα ήθελα να θίξω κάτι διαφορετικό που είναι κομμάτι της όλης φιλοσοφίας πίσω από την λανθασμένη αντιμετώπιση της ΕΣΟ πάνω στο όλο θέμα. Μιλάμε για απαξίωση. Εγώ αυτό που εισπράτω από την ελληνική κοινωνία είναι ότι γενικότερα ο τίτλος του "Σκακιστή" παραπέμπει σε ένα άτομο περιθωριοποιημένο, αντικοινωνικό (ίσως γιατί οι περισσότεροι έχουν συνδέσει το Σκάκι με τα καφενεία που εκτός των άλλων παίζονται και τυχερά παιχνίδια). Ο τίτλος λοιπόν του "Προπονητή-Σκακιού" στην ελληνική κοινωνία έχει ακόμα χειρότερη απήχηση. Όταν λες σε κάποιον ότι προπονείς παιδιά σε σχολεία πάντα ένα γελάκι σχηματίζεται στα χείλη τους. Προφανώς αυτό οφείλεται στην άγνοια αλλά δεν φταίμε όλοι μας για αυτο; Πως μπορούμε λοιπόν να πείσουμε την ελληνική κοινωνία και κατά συνέπεια το κράτος να μας πάρει στα σοβαρά; Δεν το βλέπουν αυτό στη ΕΣΟ; Δεν ζουν μέσα στον μικρόκοσμό τους; Δεν είναι ευθύνη κάποιων παραγόντων να προάγουν το άθλημα σωστά στην κοινωνία;

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Προσωπικά δεν αντιμετωπίζω κανένα τέτοιο πρόβλημα, ίσως γιατί αμέσως επεξηγώ ότι χρησιμοποιώ το παιχνίδι για να καλλιεργήσω διάφορες μεθόδους σκέψης, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες δραστηρότητες της καθημερινής ζωής (ή ακαδημαϊκές). Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα ότι η ΕΣΟ θα πρέπει να φροντίσει για την καλυτέρευση της εικόνας του σκακιού στην ευρύτερη κοινωνία.

Μουτούσης Κωνσταντίνος είπε...

Μια παρεμβαση θελω να κανω σε καθαρα τεχνικο επιπεδο για το σκακι, επειδη ο φιλος Κώστας Ωραιόπουλος ειπε οτι
το σκακι ειναι παιχνίδι μνήμης.
Θα διαφωνησω λεγοντας οτι ειναι σαφως ΚΑΙ παιχνιδι μνήμης, αλλα ας μην ριχνουμε ολο το βαρος εκει. Αφου ειναι σαφεστατα και παιχνιδι κρισεως και κριτικης σκεψεως και εκτιμησεως καταστασεων σχετικα με την ληψη αποφασεως για την εκαστοτε κινηση. Ειδικα σε καινουργιες, αγνωστες και ανεξερευνητες θεσεις οπου η συγκριτικη δυνατοτητα για τη μνημη με αντιστοιχες παρελθουσες(θεσεις) ελαχιστοποιηται η και εκμηδενιζεται, το να στηριχθει και μονον στη μνημη του ο ανθρωπος προσπαθωντας διαρκως να συνθετει σε ενιαιο αρμονικο συνολο τα διαφορα παλαιοθεν γνωστα εικονικα micro-patterns που παρουσιαζονται αεναως στη σκακιερα, πολυ αμφιβαλλω αν θα απεδιδε τους αναμενομενους καρπους. Σε τετοιες περιπτωσεις αναλαμβανει τα ηνια
η ισχυρη κριτικη σκεψις και η δυνατοτητα καταστρωσεως σχεδιου που θα βασιζεται κυριοτατα στην εκτιμηση και αξιολογηση της νεας, πρωτοφαντης καταστασεως πανω στη σκακιερα , με τα εντελως ιδιαιτερα της χαρακτηριστικα. Η μνημη απο μονη της λοιπον δεν αρκει, αλλα χρειαζεται ο συνδυασμος της βουλησεως, της απολυτης κατανοησεως της θεσεως απο τον σκακιστη, ωστε, ει δυνατον, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ με παλαιοτερα γνωστα σχηματα που η μνημη θα του παρασχει, να οργανωσει σχεδιο και να διαταξει τις δυναμεις του με τετοιο τροπο,- ΚΑΙ σε σχεση με το μετρημα που χρειαζεται στην καθε κινηση-, ωστε να πετυχει το στοχο του. Εξ'ου και η πολυπλοκοτητα που ολοι γνωριζουμε οτι εχει αυτο το παιχνιδι, που απο αυτην αλλωστε απορρεει και η ομορφια του.
Αν το θεμα ηταν μονον η μνημη, τα computers θα ειχαν αγγιξει εδω και χρονια την τελειοτητα σε ολες τις θεσεις, διοτι μπορεις να τους φορτωσεις οση μνημη θες. Αλλα οχι, τα computers απεχουν πολυ ακομα απο αυτο το επιπεδο, απ' το να ανταποκρινονται στην εντελεια σε ολες τις δοσμενες θεσεις.

Ametanoitos είπε...

http://www.patrachess.gr/forum/viewtopic.php?t=219

Όποιος ενδιαφέρεται για patterns στα ανοίγματα το παραπάνω link προσφέρει ένα ωραίο παράδειγμα

Kostas Oreopoulos είπε...

@Μουτούσης

Μα η κρίση αυτό ακριβώς είναι. Η δημιουργία του καινούργιου (σε οποιοδήποτε τομέα) είναι ο συνδυασμός βημάτων (εικόνων-γνώσεων) σε ένα νέο σχηματισμό (καινούργιο).

Το ζητούμενο (αυτό που ονομάζουμε "δημιουργικότητα") είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων τέτοιων "βημάτων" από την προσωπική μας βάση δεδομένων (αποθηκευμένη στον εγκέφαλο)ταυτόχρονα.

Η ανάκτηση των πληροφοριών γίνεται μέσω άλλου μηχανισμού (που θυμίζει τον buffer των υπολογιστών) και νομίζω λέγεται μνήμη εργασίας (working memory). Αλλά εδώ μπαίνουμε σε άλλα χωράφια που δεν τα ξέρω, και απλά έχω διαβάσει από περιέργεια.

Δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε προδιαγραφές και όρια. Μπορούμε να τα αποδεχτούμε και να συμβιβαστούμε με αυτά και να διασκεδάσουμε :)

Ανώνυμος είπε...

k. Kourkounaki, syggnwmi pou epanerxomai alla mou fainetai pws den katalava? Eseis den eiste melos ths epitrophs proponitwn? Ferate kammia protash na ginei seminario me tis (xamiles) times pou lete? Yparxei kapoios allos pou na ekane protash kai tou eipan (eipate) oxi?

An loipon den endiafereste eseis, oute kaneis allos proponitis, den katalavainete oti oi arithmoi pou lete einai anedafikoi? Gi'afto eipa an prosfereste na to kanete ethelontika. An oxi, tote ti diamartyreste?

Μουτούσης Κωνσταντίνος είπε...

@ Ωραιόπουλος

Φιλε Κώστα εισαι δυναμικος σχολιαστης και απαντας ταχυτατα ακομη και για δυσκολα θεματα, και δεν θελω να εκμεταλευτω αυτο το γεγονος ψαχνοντας για σφαλματα σου οπως εδω που εξισωνεις τον ορισμο "κριση" (την εκτιμηση δηλαδη καταστασεων-θεσεων στο σκακι εν προκειμενω ) με την τον ορισμο σκακιστικη (η εστω αλλη) "δημιουργια" , διεργασιες που δεν ειναι σε καμμία περιπτωση ιδιες. Το ενα οφειλει να προυπαρχει με το αλλο να επεται. Η δημιουργια βασιζεται πανω στην κριτικη σκεψη και συσχετιζεται επομενως με αυτην , δεν παυουν ομως να ειναι διαφορετικα πραγματα. Επισης, μολονοτι διαφωνω , δεν σου κρυβω οτι ενδομυχως μου αρεσει που αναγεις τα παντα στη μνημη, αφου ειναι κατι που τοσο συχνα αψηφουμε.
Μακαρι να ειχε περισσοτερη μνημη ο ανθρωπος, και δη ιστορικη, θα ειχε αποφυγει πολλα τα οσα δεινα εχει υποφερει. Η παρεμβασις μου λοιπον οπως καταλαβαινεις δεν ειναι διαφωνια για τη διαφωνια. Εχει θεωρω ουσιαστικο περιεχομενο στο να πω οτι ναι, σαφως , σαφεστατα, ολες οι μνημονικες διεργασιες του ανθρωπου ειναι ακρως σημαντικες και απαραιτητες στο σκακι, πλην ομως δεν ειναι οι μονες εκτιμω που λαμβανουν χωρα κατα τη διαρκεια μιας παρτιδας.Οταν αντιμετωπιζουμε φερειπειν θεσεις οπου η ανασυρση και η ανακτηση πληροφοριων "απο την προσωπικη μας βαση δεδομενων" οπως πολυ ωραια το ειπες, ειναι αδυνατη, τοτε τι γινεται; Χωρις να ειμαι ειδικος , θεωρω πως τοτε γινονται εσωτερικα στο νου μας καποιες διεργασιες εξισου σημαντικες αλλα ισως και σημαντικοτερες απο την απλη χρηση της μνημης ! Απλα καταθετω την αποψη μου σεβομενος και τη δικη σου χωρις να θελω να εμπλακουμε σε ανωφελες αντιπαραθεσεις που απτονται ορισμων διεργασιων του εγκεφαλου που εχουν τοσο μεγαλη συναφεια αλλα και τοσο λεπτες διαχωριστικες γραμμες και για τους οποιους φυσικα εχουν γραφτει βιβλια ολοκληρα , και που στο κατω κατω δεν ειμαστε και ειδικοι

trilizas είπε...

@Moutousis

"...και για τους οποιους φυσικα εχουν γραφτει βιβλια ολοκληρα , και που στο κατω κατω δεν ειμαστε και ειδικοι"

Α γεια σου! Είδες που τελικά μετά από τόσα ποστ καταλήξαμε να συμφωνούμε;

Με φιλική (και λίγο πειραχτική) διάθεση.

Τρίλιζας

Υ.Γ. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου (καθώς και των υπόλοιπων συνονόματων) έστω και καθυστερημένα!

Kostas Oreopoulos είπε...

@Μουτούσης

Τα πάντα είναι μνήμη , εγγραφή και ανάκτηση πληροφορίας

Κρίση...είναι η διαδικασία ανάσυρσης από την μνήμη σχετικών γνώσεων.

Ο συσχετισμός τους είναι η "δημιουργία" "καινούργιας" γνώσης.

Κάτι σαν την μαγειρική. Παίρνεις μια συνταγή (ή κομμάτι αυτής) κάνεις μια μικρή αλλαγή και ΑΝ πετύχει αυτή η αλλαγή αποτελεί καινούργια γνώση (για σένα και για άλλους) και στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί ως δεδομένη

Μουτούσης Κωνσταντίνος είπε...

@ trilizas

Ευχαριστω , να εισαι καλα.
Ομως ,-στο ιδιο φιλικο στυλ σου απαντω κι εγω- αν και υστερα απο τοσα posts οπως λες , μοιαζει να δυσκολευεσαι να κατανοησεις το εξης :
Το γεγονος οτι δεν ειμαστε ειδικοι σε ενα θεμα, δεν μας εμποδιζει επ' ουδενι λογω να μπορουμε να εκφερουμε ά-πο-ψη !

Ηλίας Κουρκουνάκης είπε...

Με μεγάλη ευχαρίστηση είδα τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις του Κώστα Μουτούση και την συζήτησή του με τον Κώστα Ωραιόπουλο. Χωρίς καμιά διάθεση να ασκήσω οποιαδήποτε πίεση (και δεν θα το ξαναπώ), νομίζω ότι είναι πράγματι χρήσιμο να συστηματοποιηθούν οι σκέψεις όποιου από τους δύο θέλει και να δημιουργηθεί καινούριο θέμα.
Από την δική μου πλευρά, θα περιοριστώ να σημειώσω εδώ ότι η έννοια μνήμη είναι εξαιρετικά ευρεία και συχνά συγχέεται με την έννοια της απομνημόνευσης ή της αυτόματης ανάσυρσης. Διάφορα στοιχεία της μνήμης παίζουν ρόλο στο σκάκι, αρκετά από τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί. Ορισμένα χρειάζεται να τονιστούν περισσότερο όταν κάποιος ασχολείται με το σκάκι σε επίπεδο πρωταθλητισμού, ενώ μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε άλλα όταν η ενασχόληση παραμένει σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Επίσης, διαφορετικοί τομείς της μνήμης και διαφορετικά συστήματα της μνήμης μπορούν να καλιεργηθούν με διαφορετικούς τρόπος σε διαφορετικές ηλικίες.

@ανώνυμο: η απάντηση βρίσκεται σε όσα έχω ήδη γράψει και γι' αυτό δεν θα επανέλθω

Ανώνυμος είπε...

Kammia apanthsi den pira epi ths ousias. To strivein dia tou arravwnos dld... Afto pou katalavainw einai oti eseis den prosfereste ethelontika gia tipota alla sas aresei na diamartyreste gia tous allous...

Ανώνυμος είπε...

Πάντως όσον αφορά την ανάγκη "πρόσληψης" προπονητή, γνωστός ΙΜ που δεν θα ήθελα να αναφέρω το όνομά του για ευνόητους λόγους, όταν του είχα αναφέρει ότι εγώ (τότε που μιλήσαμε) δεν είχα προπονητή κι απλά διάβαζα μόνος είπε "ο καθένας μόνος του", εγώ πιστεύω.
Πάντως ένας ερασιτέχνης μπορεί να ασχοληθεί μόνος του και να έχει (για ερασιτέχνης) ένα καλό επίπεδο...

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε με τα greeklish, δεν έχεις καταλάβει ότι οι προπονηταράδες δεν κάνουνε τίποτα εθελοντικά; Μόνο τη μοναδικότητά τους θέλουνε να προστατέψουν, ποσώς τους ενδιαφέρει να μάθει σκάκι ο απλός κόσμος...

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ, στα λόγια όλοι είναι καλοί.
Τώρα αν πρέπει να έχει κανείς προπονητή-ένας άνω του μετρίου ξέρει τι θέλει και μπορεί και να κάνει προπονήσεις και μόνος.
Ο πρωταθλητισμός έχει άλλες απαιτήσεις αφού μετράνε πολλά πράγματα.

PFREN είπε...

Οι ανώνυμοι πουθενάδες, καλό θα ήταν να μην κρίνουν τους προπονηταράδες (τουλάχιστον όχι εξ ιδίων).
Και- δεν γίνονται όλοι προπονητές στο σκάκι για τον πατσά. Υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν για το μαμώτο, για την κ@βλα τους, γιατί έτσι γουστάρουν. Ονόματα δε λέω, υπολήψεις δεν θίγω.

Αθηναίος είπε...

Ναι, μερικοί κάνουν προπονητιλίκι για την κ@βλα τους, οι μεγαλόσχημοι προπονηταράδες όμως, το κάνουν για τα λεφτά - γι'αυτό και παραμυθιάζουνε τους σκακιστο-πουθενάδες ότι είναι ταλέντα! Πιστεύω εσύ ανήκεις στην α' κατηγορία, αλλά τα πιο πολλά "μεγάλα ονόματα" ανήκουνε στη β'.

Μουτούσης Κωνσταντίνος είπε...

Ποιοι ακριβως ειναι οι "μεγαλοσχημοι προπονηταραδες " που παραμυθιαζουν τους ανθρωπους οτι ειναι ταλεντα Αθηναιε ;
Για πες μας να μαθουμε. Και να εχεις
το θαρρος και την αξιοπρεπεια να κανεις επωνυμως οποια
καταγγελια εχεις να κανεις για προπονητες. Διοτι εγω προσωπικα γνωριζω αρκετους ανθρωπους στο χωρο, τιτλουχους και μη, που κανουν απο δικη τους καλη διαθεση και χωρις καμμια απολυτως τετοια υποχρεωση, και επιπλεον ωρες απο οτι εχει συμφωνηθει,
και με πολυ λογικες τιμες. Και το να βγενεις ετσι να πετας λασπη πέρνοντάς τους ολους σβαρνα, τουλαχιστον τους αδικει

Αθηναίος είπε...

Επώνυμα μιλάω, Μουτ, είμαι το ίδιο γνωστός με τον PFren. Επειδή ακριβώς έχουμε "πήξει" στους προπονηταράδες, γι'αυτό έχουμε "πήξει" και στα "ταλέντα". Όσο για τις ώρες, ε, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Αφού το ελο 1200 χρειάζεται μιάμιση ώρα για να μάθει το φινάλε Ρ + 2Α vs. Ρ, η μια ώρα που χρεώνουν δεν φτάνει...

Μουτούσης Κωνσταντίνος είπε...

@ Αθηναίος

Επωνυμα μιλας ε; το βλεπω.
Εισαι κι εσυ φαινεται στον κυκλο των επωνυμων της Αθηνας...

Μουτούσης , καλημέρα

Αθηναίος είπε...

Ναι, στο Κολωνάκι με ξέρουν όλοι. Όπως εσένα στη Καλλιθέα.

Μουτούσης Κωνσταντίνος είπε...

χμ... επωνυμος κολωνακιωτης με οκτω
γραμματα...
- κύριο κύριο ! Ήτε το ετισκέτι με το ελικότερο !!!

paratiritis είπε...

Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αρνητικό το να πληρώνεται ένας προπονητής για την δουλειά του και γιατί ειναι θέμα αν θα πάρει 20, 30ή 40 ευρώ την ώρα.

Γιατί δηλαδή για τον καθηγητή π.χ μαθηματικών το αποδεχόμαστε όλοι και για τον προπονητή σκακιού έχουμε πρόβλημα?

Μήπως είναι πιο εύκολο να γίνει κάποιος προπονητής σκακιού από το να γίνει καθηγητής μαθηματικών, ή μήπως το να μάθεις το φινάλε Ρ + 2Α vs. Ρ είναι πιο εύκολο και πιο ευτελές, από το να μάθεις κάποιον να λύνει απλές ασκήσεις απλής αναλογικής?

Ανώνυμος είπε...

Γιατί ένας ωρομίσθιος καθηγητής παίρνει 6 ευρώ την ώρα και φορολογείται για αυτά. Και έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Και θέλεις ένας προπονητής σκάκι να πάρει περισσότερα από 5 ευρώ την ώρα και μαύρα ;

paratiritis είπε...

Δεν γνωριζω κανεναν καθηγητη που να παιρνει λιγοτερα απο 30 ευρω την ωρα (καταμαυρα) οταν κανει ιδιαιτερα στα οποια αναφερόμουν πριν.

Το ιδιο ισχυει για παρα πολλα άλλα επαγγελματα για να αναφερθω εκτός πτυχιούχων, όπως κομμωτριες, υδραυλικοί, τοποθετητες τέντας κ.τ.λ που η ωρα τους μπορει να κοστιζει και πάνω από 50 ευρώ.

Ανώνυμος είπε...

Χε Χε. Από δω και στο μέλλον δεν υπάρχει προπονητής να πέρνει πάνω από 5-6 ευρώ για σκάκι την ώρα. Και θα δίνει και απόδειξη. Τελειώσαν τα παραμύθια. Μιλάμε έρχεται πείνα.